Rynek i jego struktury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek i jego struktury - strona 1 Rynek i jego struktury - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 28.X.2001]
RYNEK
Rynek - pojęcie wieloznaczne, zespół transakcji, warunków, które doprowadzają do kształtu pomiędzy kupującymio i sprzedajacymi w procesie wymiany dóbr i usług.
Rynek wyznacza:
cene ilość
Popyt - jets to ilość pewnego dobra jaką nabywcy, konsumenci sa gotowi nabyć przy różnym poziomie cen
Popyt na granaty
Cena dobra Ilość nabywana 0
10
20
30
40
50
200
160
120
80
40
0
Krzywa popytu - obrazuje zależność między ceną a rozmiarami zapotzrebowania przy innych czynnikach niezmienionych
Funkcja popytu zawsze ma nachylenie ujemne, wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem ceny spada zapotrzebowanie.
CZYNNIKI DETERMINUJACE WIELKOŚĆ POPYTU
Czynniki, które powodują ruch wzdłuż danej krzywej popytu (cena danego dobra), zmiana ceny danego dobra powoduje ruch wzdłuż krzywej popytu
wzrost ceny o 10 zł spowoduje spadek wielkości zapotrzebowania na granaty o 40 sztuk, a więc przejście z punktu B leżącego na danej krzywej popytu do punktu C leżącego na tej samej krzywej.
Spadek poziomu ceny 10 zł do 0 spowoduje wzrost zapotrzebowania do 200 sztuk i przejście z punktu B do punktu A leżącego na tej samej krzywej
Czynniki powodujące przesunięcie krzywej popytu ceny innych dóbr :
dobra substytucyjne - wzrost ceny dobra substytucyjnego przy innych czynnikach niezmienionych spowoduje wzrost popytu na nasze dobro; natomiast spadek ceny dobra substytucyjnego spowoduje spadek popytu na nasze dobro (granaty)
dobra komplementarne - wzrost ceny dobra komplementarnego do naszych granatów przy innych czynnikach niezmieniony spowoduje spadek popytu na nasze granaty przy każdym poziomie ceny, a więc równoległe przesunięcie krzywej popytu w dół; spadek ceny dobra komplementarnego w stosunku do naszych granatów przy innych czynnikach niezmienionych spowoduje wzrost zapotrzebowania na granaty przy każdym poziomie ceny, a więc przesunięcie równoległe w górę krzywej popytu.
Dochody konsumentów:
dobra normalne - niekiedy dobra zwykłe - sa to takie dobra w przypadku, których popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu
dobra niższego rzędu - sa to takie dobra, w przypadku których popyt spada wraz ze wzrostem dochodów.
Wzrost dochudu konsumentów powoduje przy innych czynnikach niezmienionych wzrost popytu na dobra normalne przy każdym poziomie ich ceny i przesunięcie równoległe w górę krzywej popytu. Natomiast w odniesieniu do dóbr niższego rzędu powoduje spadek popytu przy każdynm poziomie ceny i przesunięcie równolegle w dół krzywej popytu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz