Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie - strona 1 Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie - strona 2 Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie - strona 3

Fragment notatki:

Etapy analizy strategicznej Analiza strategiczna jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają umożliwić przewidzenie i ocenę przyszłych stanów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punku widzenia możliwości przetrwania i rozwoju. Innymi słowy, wynikiem analizy strategicznej ma być sformułowanie optymalnego wariantu strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna składa się z następujących etapów: analizy otoczenia; analizy zasobów przedsiębiorstwa: formułowania misji i wariantów strategicznych; analizy wariantów strategicznych pod kątem przyjętego kryterium decyzyjnego; wyboru ogólnej strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. I ETAP - ANALIZA OTOCZENIA Analiza otoczenia jest z punktu widzenia opracowania przyszłej strategii przedsiębiorstwa niezwykle ważna, ponieważ odpowiednie zachowanie organizacji na rynku to nic innego jak odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu. Analiza otoczenia polega na stałym i kompleksowym monitorowaniu czynników determinujących makro- i mikrootoczenie przedsiębiorstwa, którego celem jest zidentyfikowanie potencjalnych szans i zagrożeń osiągnięcia zamierzonych celów. Przetworzone w wyniku analizy informacje i sygnały z otoczenia stanowią dla przedsiębiorstwa solidną podstawę do racjonalnego planowania przyszłego rozwoju firmy. Na analizę otoczenia składa się analiza: makrootoczenia; mikrootoczenia. Makrootoczenie stanowią czynniki ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, które wywierają wpływ na wszystkie podmioty działające na rynku. Pomimo że przedsiębiorstwo w większości przypadków nie jest w stanie zmienić warunków makrootoczenia - które wydają się takie same dla całej gospodarki - nie może ono zignorować jego analizy. Planowanie optymalnej strategii przedsiębiorstwa jest ściśle uzależnione od identyfikacji przyszłych zmian w całej gospodarce. Analiza makrootoczenia powinna odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak kształtują się podstawowe wielkości ekonomiczne w danej branży w stosunku do ogólnej koniunktury w gospodarce? Jakimi cechami wyróżnia się przemysł, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo?;

(…)

… koszty produkcji i wprowadzać na rynek substytuty produktów nowych, oferowanych przez firmy stosujące strategię ofensywną.
Źródło:
1..Lechosław Berliński, „Zarządzanie strategiczne”
2.A.Pomykalski, „Zarządzanie marketingowe strategie i planowanie”, 3.J. Penc, „Strategie Zarządzania”
4.J. Penc, „Strategiczny system zarządzania”
G. Gierszewska, „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”

…?;
Co wyróżnia dane przedsiębiorstwo wśród innych realizujących podobne zadania oraz co można jeszcze udoskonalić?;
Co z pozytywnych cech przedsiębiorstwa można wykorzystać w innych dziedzinach przemysłu?
III ETAP - FORMUŁOWANIE WARIANTÓW STRATEGICZNYCH
Etap formułowania wariantów strategicznych polega na sprecyzowaniu misji i celów przedsiębiorstwa oraz możliwych środków ich realizacji. Misja przedsiębiorstwa
… i przyszłych?;
czy bezpieczeństwo ekonomiczne związane z danym wariantem mieści się w dopuszczalnych granicach?;
czy dana strategia odpowiada wartościom i aspiracjom kluczowych osobistości przedsiębiorstwa, czołowej kadry menedżerskiej?;
czy dana strategia będzie pełnić role stymulatora odpowiednich postaw pracowniczych?;
czy dana strategia, wariant strategiczny uwzględnia sytuację rynkową i finansową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz