Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna  - strona 1 Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna  - strona 2 Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna  - strona 3

Fragment notatki:

Historia myśli ekonomicznej 08.10.2001 1. Ekonomia liberalna - A. Smith, Riccardo, Say:
charakterystyka liberalizmu, niewidzialnej ręki rynku,
teoria wartości, teoria podziału,
prawo rynku Say'a,
problem państwa.
2. Ekonomia marksowska (marksistowska - przetworzona):
teoria wartości,
teoria wyzysku,
społeczne i gospodarcze implikacje tych teorii
3. Odrodzenie ekonomii klasycznej: Marshall, Pareto, Clarck, Gossen,
szkoła psychologiczna szkoła matematyczno- lozańska,
szkoła neoklasyczna (teoria rynku, konsumenta).
4. Ekonomia instytucjonalna (socjologiczna): Webber, Veblen
5. Ekonomia keynsowka: kształtowanie wydatków,
źródła interwencjonizmu.
6. Nowa makroekonomia: monetaryzm Milton Friedman, Phillips (bezrobocie, inflacja),
teoria racjonalnych oczekiwań
7. teoria własności - od własności zależy sposób gospodarowania.
8. Ordo liberalizm - społeczna gospodarka rynkowa, 9. Teoria sprawiedliwości. 15.X.2001. Liberalizm, doktryna liberalna. Liberalizm jest zagrożeniem sam dla siebie, jeżeli nie wypracuje wspólnoty.
Libero - początek XIX w. (wolność) w Hiszpanii.
Liberalizm nie istnieje stricto od 1812 roku.
Traktat Locka; Smith - „O bogactwie narodów” - 1766.
Z potrzebą wolności pierwszy raz spotykamy się w Grecji.
Wolność - prawo naturalne człowieka.
Zasady liberalizmu:
1. Wolność - podstawa liberalizmu.
2. Prawo - umowa społeczna (cywilizacja rzymska wnosi prawo), Rzymianie mówili o prawie własności.
3. Odpowiedzialność człowieka za własne czyny.
Konstytucja Francuska - 1789 rok (wolność, równość, braterstwo) - dobro państwowe jest ważniejsze niż dobro indywidualne - etatyzm
Rewolucja Angielska - państwo to tylko „stróż nocny”
Cel człowieka - maksymalizacja korzyści własnych (wyrażone w pieniądzu - „ homo economicus” )
Maltus i Spencer - odpowiedzialność człowieka za własne czyny “jeżeli biedny, to sam jesteś temu winien”
Wspólnota:
akceptacja wolności,
dzielenie sprawiedliwe,
zasługi względem pracy.
Rynek - najsprawiedliwsza forma podziału (bogaci, biedni).
Liberalizm - pochwała różnorodności.
4. Indywidualność.
5. Rozum.
6. Prawo uniwersalne.
7. Prawo wolnej konkurencji.
8. Państwo stoi na straży prawa własności i jest egzekutorem.


(…)

… i nadbudową to...
W kapitalizmie walka klas: posiadająca i nieposiadająca (robotnicy - burżuazja).
U Marksa ciągły konflikt. Najważniejszy między światem pracy a światem kapitalistów.
Wg Marksa źródłem napięć (niesprawiedliwości , niepokoju) jest własność prywatna. Wg Marksa stan umysłu, ducha wyprzedza to co się dzieje w gospodarce.
Fazy rozwoju społeczeństwa:
wspólnota,
niewolnictwo,
feudalizm,
kapitalizm…
… (konsumpcja w krótkim okresie jest słaba), rośnie krańcowa skłonność do oszczędzania,
płaca spada, ceny produktu pozostają sztywne,
zmiana poziomu inwestycji.
Keyns inicjuje inwestycje autonomiczne i indukowane (obniżenie stopy %), działanie mnożnika inwestycyjnego.
Wprowadza pojęcie skarmienia pieniądza.
Inwestycje są uzależnione od wartości oszczędności:
pieniądz transakcyjny (zależu od dochodu) - pieniądz…
… im odpowiedzialność. Uwłaszczenie - próba zatarcia róznic między właścicielami a proletariatem. Ortoliberałowie starają się tu stworzyć program obiektywny, uniezależniony od interesów własnych, optymalny - uwzglednia poglądy, świadomość społeczeństwa (plan Balcerowicza miał być optymalny ale rzucił ludzi na zbyt głęboką woę - nie docenił hamulców moralnych, instytucjonalnych).
Wyróżniki teorii ortoliberalnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz