Procesy i techniki produkcyjne - strona 2

note /search

Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1750

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 8 . TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY. Zakres produkcji przemysłu cukrowniczego Cukrownictwo jest to dział przemysłu spożywczego, zajmujący się wytwarza­niem cukru - sacharozy w skali przemysłowej, z trzciny cukrowej lub bura­k...

Utrwalanie żywności - metody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3115

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 6 . UTRWALANIE ŻYWNOŚCI. METODY I ICH CHARAKTERYSTYKA. Konserwacja ma na celu ochronę nietrwałych artykułów żywnościowych zarówno przed obniżeniem się wartości odżywczej i kulinarnej powodowanej przez enzymy, jak i przed niepożądanymi zmia...

Warunki sanitarne procesu produkcyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 5 . WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ. Stosowane środki myjące i dezynfekcyjne (metody chemiczne) Środki myjące muszą emulgować lub dyspergować (rozpraszać) tł...

Budynki dla zwierząt gospodarskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 4 . ŚRODOWISKO HODOWLANE. BUDYNKI DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH . PODSTAWOWE ZABIEGI TECHNOLOGICZNE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ. ŚRODOWISKO HODOWLANE Warunki stworzone przez hodowcę w obiektach do chowu zwierząt w celu zapewnienia optymalnego środowi...

Kontrola procesu produkcyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2415

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 4. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. Kontrola techniczna a proces produkcyjny Kontrola - ogólnie porów...

Procesy i techniki produkcyjne - pytania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2247

„Procesy i techniki produkcyjne - procesy podstawowe” Podaj elementy składowe procesu technologicznego . Podaj definicję procesu technologicznego . Podaj definicję procesu podstawowego . Wymień najważniejsze procesy mechaniczne wykorzystywane w produkcji żywności. Scharakteryzuj procesy podst...

Organizacja procesu technologicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ. ZABIEGI UTRZYMUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI GLEB. Dobór działalności w produkcji roślinnej oraz struktura produkcji są ściśle uwarunkowane jakością gleby w gospo...

Podstawowe zabiegi w produkcji zwierzęcej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1708

Procesy i techniki produkcyjne Wykład 5 Podstawowe zabiegi w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej. Użytkowanie rozpłodowe. Żywienie. Pozyskiwanie produktów . Użytkowanie rozpłodowe Chów bydła. Decyduje o użytkowaniu mlecznym bydła rozród bydła okres laktacji postępowanie ...

Procesy technologiczne w produkcji żywności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2863

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 1 PROCES PRODUKCYJNY. PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. PROCESY POMOCNICZE. MAGAZYNOWANIE. Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z surowców, doda...

Procesy i techniki produkcyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 1. Swoiste cechy produkcji rolniczej. Czynniki produkcji roślinnej. Podstawowe procesy w produkcji roślinnej. Podstawowe pojęcia związane z organizacją produkcji roślinnej. Swoiste cechy produkcji ro lniczej Ekonomiści oraz specjaliści od org...