Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy - strona 1 Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy - strona 2 Technologie przemysłowe, przemysł cukrowniczy - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 8 . TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY. Zakres produkcji przemysłu cukrowniczego Cukrownictwo jest to dział przemysłu spożywczego, zajmujący się wytwarza­niem cukru - sacharozy w skali przemysłowej, z trzciny cukrowej lub bura­ków cukrowych. Głównym i praktycznie jedynym surowcem do produkcji cukru w Polsce są korzenie buraków cukrowych. Dostawy buraków do cukrowni rozpoczynają się zwykle w połowie paź­dziernika (początek kampanii cukrowniczej), kiedy osiągają one pełną dojrza­łość i zawierają 16,5 - 19,0% sacharozy. Odbiór i czyszczenie buraków Rozładunek z samochodów i wagonów odbywa się przy użyciu spłukiwaczy (armatek wodnych). Strumień wody, wypływający z nich pod ciśnieniem 0,3 - 0,4 MPa, spłukuje buraki do kanałów spławnych i spławów (rodzaj zbiorni­ków betonowych). Podczas transportu hydraulicznego następuje wstępne usu­wanie zanieczyszczeń - gleby, liści, chwastów itp. Zanieczyszczenia buraków glebą mo­gą osiągać nawet 20% (gliniasta, mokra gleba). Buraki z kanału spławnego są kierowane do właściwego mycia i przenoszo­ne do płuczki przy użyciu koła podnośnego lub razem z wodą - przy użyciu pompy o specjalnej konstrukcji. Mycie przeprowadza się w płuczkach łapowych, w których wał z łapami poruszającymi buraki, obraca się z prędkością 15 - 20 obrotów na minutę. Po myciu w burakach ciągle pozostaje ok. 0,2% zanieczyszczeń. W trakcie mycia dochodzi do niewielkich strat cukru, rzędu 0,1% masy buraków (wypłukanie z uszkodzonych buraków).
Krajanie buraków Krajanie (uzyskiwanie krajanki) ma na celu ułatwienie wydobycia cukru z korzeni buraków. Rozdrobnienie buraków: - zwiększa powierzchnię styku ich miąższu z wodą, - ułatwia dyfuzję (wymycie) cukru z tkanki, - skraca drogę wymywanego cukru do powierzchni krajanki, dzięki czemu czas wydobycia cukru z krajanki (wysładzania) jest krótszy. Nadmierne rozdrobnienie krajanki powoduje jednak zbijanie się masy buraczanej pod wpływem własnego ciężaru, co utrudnia przepływ cieczy wymywającej, a tym samym zwalnia proces dyfuzji. Do krajania buraków stosuje się krajalnice odśrodkowe z poziomym wir­nikiem, na którym są zamocowane ramki z nożami tnącymi. Optymalny kształt krajanki buraczanej to kształt „daszkowy”.
Otrzymywanie soku surowego Otrzymywanie soku polega na ekstrakcji (wydobyciu) cukru z krajanki w proce­sie dyfuzji, czyli wyrównywania stężenia cukru między sokiem komórkowym bura­ków a wodą (ługowanie). W cukrownictwie dyfuzję prowadzi się sposobem bateryjnym lub ciągłym, z użyciem wody podgrzanej do temp. 75 - 80°C. Podwyższona temperatura na­rusza ściany komórkowe tkanki buraczanej i ułatwia wydobycie sacharozy.

(…)

… odczynie, dużej lepkości, o swoistym karmelowym zapachu i słodko-gorzkawym posmaku. Głównym składnikiem melasy buracza­nej jest sacharoza, której zawartość wynosi ok. 50%. Cukier, zawarty w melasie, jest pożywką dla różnych drobnoustrojów, wykorzy­stywanych w przemyśle spożywczym. Drobnoustroje przetwarzają sacharozę na etanol (alkohol etylowy), glicerynę, kwas cytrynowy, kwas mlekowy i inne związki…
… rafinady kryształ zwykły biały rozpuszcza się w wodzie i odbarwia za pomocą węgla aktywnego lub przy użyciu żywic od­barwiających (jonitów), filtruje, gotuje w warnikach i poddaje procesowi kry­stalizacji. Proces rafinowania cukru składa się z następujących czynności: obmycie (afinowanie) kryształów, usuwające przylepiony syrop międzykryształowy , rozpuszczenie obmytych kryształów na ulep rafinadowy (67 - 700Bx), odbarwianie węglem aktywnym lub jonitami i filtrowanie, gotowanie w warnikach i otrzymywanie cukrzycy rafinowanej, krystalizacja w formach lub mieszadłach, wirowanie i bielenie cukrzycy, otrzymywanie rafinady mokrej (3% wo­dy) w formie płyt, głów i czworokątnych graniastosłupów lub kryształu wilgotnego, suszenie, piłowanie, rąbanie i pakowanie. Przerób odcieków Przy produkcji cukru i gotowaniu…
…. Cukrzyca z mieszadła poprzez tzw. roz­dzielacz jest kierowana grawitacyjnie do wirówek. W wi­rówce (ok. 1 tys. obr./minutę) średnicy ok. 1 m następuje oddzielenie płynnej części cukrzycy od kryształów. Z cukrzycy poddanej sile odśrodkowej w wirującym bębnie metalowym z otworami, pokrytym wewnątrz sitami o ma­łych otworach (do 0,5 mm), oddziela się faza płynna syropu międzykryształowe­go i tworzy warstwa żółtozabarwionych kryształów. Wybielanie kryształów cukru. Po oddzieleniu syropu międzykryształowego następuje bielenie kryształów, osadzonych na wewnętrznej powierzchni bębna wirówki. Proces ten polega na wymywaniu resztek syropu, znajdującego się na powierzchni kryształów, filtrowaną, gorącą, rozpyloną wodą o temp. 90oC, w ilo­ści ok. 20 dm3/lOO kg cukrzycy. Stosuje się także dodatkowe wymywanie resztek syropu…
… białego, przez rozdrobnienie w rozdrabniaczach kołkowych z wirującą tarczą, na której są zamocowane stalowe kołki, lub na rozdrabniaczach walcowych. Rafinada (cukier rafinowany) jest to cukier wysokiej jakości, o zawartości ponad 99,9% sacharozy, otrzymywany przez rafinację (oczyszczenie) cukru białego lub cukru surowego (półprodukt otrzymywany z soku gęstego, ale nie wybielany). W celu otrzymania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz