Procesy i techniki produkcyjne

note /search

Kryteria jakości produktów żywnościowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wartość odżywcza jest podstawową cechą jakości produktów żywnościowych. Substancje spożywane przez człowieka noszą nazwę składn...

Gwintowanie-materiały do nauki na laboratorium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5978

jpg i jednego dokumentu tekstowego. Notatka zawiera schematy i rysunki. Notatka porusza zagadnienia takie jak: gwint metryczny, gwint calowy, gwint modułowy, gwint Diametral Pitch, metoda obróbki skrawaniem, metoda

Tworzenie kół zębatych - materiały do nauki na laboratorium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 7049

jpg i jednego dokumentu tekstowego. Notatka zawiera schematy i rysunki. Notatka porusza zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy metody obróbki kół zębatych walcowych, co to jest kształtowa metoda nacinania zębów, co to jest metoda kopiowa nacinania zębów, co to są obwiedniowe metody nacinan...

Procesy podstawowe w technologii żywności - Suszenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2373

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 8 . PROCESY PODSTAWOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. PROCESY DYFUZYJNE. PROCESY ZWIĄZANE Z PRZENOSZENIEM MASY. Procesy w których zachodzi przemieszczanie się składnika lub składników między fazami lub w ramach tej samej fazy. Podstawową siły napędową...

Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2541

Procesy i techniki produkcyjne (produkcja żywności) W. 6 PROCESY PODSTAWOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. PROCESY MECHANICZNE. Pojęcie procesu podstawowego w technologii żywności. Technologia jest działem wiedzy zajmującym się metodami wywarzania lub przetwarzania surowców, półproduktów i wyrobów. P roc...

Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2800

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 3 . P R OCESY POMOCNICZE. TRANSPORT WE WNĘTRZNY . Podczas procesu produkcyjnego zachodzi potrzeba przemieszczania rozmaitych obiektów (surowców, półproduktów, opakowań, gotowych wyrobów). Mogą to być ruchy w obrębie jednej maszyny (np. mię...

Procesy pomocnicze, magazynowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3451

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 2. PROCESY POMOCNICZE. MAGAZYNOWANIE. MAGAZYN Magazyn można określić jako jednostkę organizacyjno - funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel prz...

Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 3 . Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne. Historia hodowli zwierząt. Chów i hodowla zwierząt. Doskonalenie hodowlane i użytkowe zwierząt. Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne Przez, rolnictwo konwencjonalne rozumiemy metody gospodarowa­...

Technologie koncentratów spożywczych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2037

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 9 . TECHNOLOGIE KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH. Koncentratem spożywczym, w znaczeniu ogólnym, określa się produkt spożywczy o dużej zawartości suchej substancji, uzyskany najczęściej przez gęszczenie lub suszenie surowców żywnościowych. Koncentr...

Technologie o małym stopniu przetworzenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 7 . TECHNOLOGIE O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA. PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW. Obróbka wstępna surowca dla przemysłu owocowo-warzywnego. Operacje stosowane w obróbce wstępnej Obróbka wstępna surow ca składa się z czynności wykonywanych na su...