Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne - strona 1 Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne - strona 2 Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 3 . Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne. Historia hodowli zwierząt. Chów i hodowla zwierząt. Doskonalenie hodowlane i użytkowe zwierząt. Rolnictwo konwencjonalne a alternatywne Przez, rolnictwo konwencjonalne rozumiemy metody gospodarowa­nia, w których, w dążeniu do maksymalizacji dochodu z gospodarstwa, zużywane są odpowiednie (niezbędne) ilości nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, przy szerokim zastosowaniu środków technicz­nych i nakładów z nimi związanych (paliwo, smary itp.). Dominuje tu tendencja do upraszczania organizacji gospodarstw i ich produkcji, wpro­wadzane są obory bezściołowe i maleje rola nawozów organicznych na rzecz nawożenia mineralnego. Uważa się, że rolnictwo konwencjonalne wywołuje wiele zjawisk negatywnych, takich jak:
1) spadek żyzności gleby w wyniku przyśpieszonej erozji i zanikania humusu,
2) pogorszenie jakości żywności zawierającej resztki pestycydów 3) wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wgłębnych
4) zmniejszenie odporności roślin na patogeny, co jest spowodowane zwiększaniem dawek środków chemicznych;
5) wysoka energochłonność i materiałochłonność, w tym także surow­ców nieodnawialnych;
6) powstawanie nadwyżki żywności w krajach o wysoko rozwiniętym rolnictwie;
7) gospodarka rabunkowa - zdaniem wielu obrońców środowiska na­turalnego - nastawiona na krótkotrwałe dochody, bez liczenia się z degra­dacją środowiska, zagrażającą istnieniu życia ludzkiego w przyszłości.
Reakcją na negatywne zjawiska związane rolnictwem konwencjo­nalnym jest pojawienie się i rozwój rolnictwa alternatywnego, zwanego także ekologicznym, biologicznym, niskonakładowym czy też alternatyw­na uprawą roślin. Podstawowe cechy rolnictwa alternatywnego to:
harmonia produkcji rolniczej ze środowiskiem; całościowe (kompleksowe) traktowanie procesów przyrodniczych; zamknięty obieg substancji w obrębie gospodarstwa;
troska o glebę oraz jej mikrofaunę i mikroflorę, wyrażająca się między innymi w nawożeniu obornikiem, kompostem, nawozami zielony­mi. wodorostami, mączką skalny, kostną lub z krwi oraz stosowaniem roślin strączkowych i motylkowych do wzbogacania gleby w azot i masę organiczną
zapobieganie i zwalczanie chwastów, szkodników oraz chorób po­przez staranną uprawę roli, ścisłe przestrzeganie wymogów zmianowania, wybór roślin i zwierząt najlepiej przystosowanych do danego środowiska i mało podatnych na choroby, stosowanie mechanicznych i biotechnicznych (lepne opaski chwytne) metod zwalczania szkodników;
oszczędność energii w wyniku ograniczenia zabiegów uprawowych (w tym płytka uprawa podstawowa, system bezorkowy), oparcie produkcji na surowcach lokalnych (zmniejszenie skażenia środowiska i obniżenie kosztów transportu), zmniejszenie zużycia surowców spoza gospodarstwa, zwłaszcza energochłonnych nawozów mineralnych i pestycydów;


(…)

… u drobiu, interferon)
- blokowanie ekspresji istniejących genów
3. Zwierzęta transgeniczne jako bioreaktory
wytwarzanie białek w mleku zwierząt transgenicznych
ludzki czynnik krzepliwości krwi
ludzki hormon wzrostu
interleukiny, limfokiny (immunologia)
wytwarzanie białek w krwi zwierząt transgenicznych
hemoglobina
Podstawowe gatunki zwierząt gospodarskich oraz ich charakterystyka (rasy, typy użytkowe…
… - zaspokojenie potrzeb człowieka (pokarm, ochrona, sprzęt łowiecki, siła pociągowa)
cechy psychiczne
przodkowie zwierząt gospodarskich (pochodzenie mono- lub polifiletyczne)
kierunki użytkowania zwierząt udomowionych
wyodrębnienie typów użytkowych (mięsny, mleczny, pociągowy, nieśny, ozdobny)
CHÓW A HODOWLA ZWIERZĄT.
Doskonalenie hodowlane i użytkowe zwierząt. Podstawy hodowli. Zasady pracy hodowlanej.
Dobór…

Biotechnologia gamet i zarodków
Metody biotechnologiczne w rozrodzie zwierząt gospodarskich
sztuczne unasienianie zwierząt
konserwacja nasienia samców (kriokonserwacja, rozcieńczalniki) sterowanie procesami rozrodczymi oraz zwiększanie wydajności rozrodczej samic
synchronizacja rui (hormonalnie)
superowulacja i transfer zarodków
mikromanipulacje na gametach i zarodkach
mikrochirurgiczne metody zapładniania…
… nazywamy organizmy posiadające w swoim genomie obcy gen, który jest replikowany i przekazywany komórkom potomnym.
Zastosowanie transgeniki w hodowli zwierząt
1. Poprawa cech produkcyjnych
zwiększenie tempa wzrostu i masy ciała
Modyfikacja układu wewnątrzwydzielniczego (hormonalnego) zwierząt do poprawy ich produkcyjności. Transgen - gen hormonu wzrostu (GH)
modyfikacje biochemicznych cech zwierząt…

Wprowadzenie genów (często utraconych w czasie ewolucji oraz selekcji) kodujących pożądane substraty dla niektórych przemian biochemicznych. Np. - Przyrost wełny u owiec jest ściśle związany z dostarczaniem cysteiny i metioniny w diecie. Aminokwasy te uczestniczą w tworzeniu mostków disiarczanowych, które łączą keratyny, główny składnik wełny. Zwiększanie poziomu aminokwasów w diecie nie daje żadnego efektu, bo są one rozkładane w żołądku. Transgenika umożliwia wprowadzenie do genomu owcy genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy cysteiny.
Poprawa właściwości białek organizmu zwierząt. Badania oraz działania praktyczne dotyczą poprawy właściwości białka tzw. włókien tkackich (wełna, kaszmir, moher) oraz struktury włókien.
Zmiany właściwości białek mleka
W skład białek mleka wchodzą:
kazeiny - cztery rodzaje(ok.80…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz