Procesy pomocnicze, magazynowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy pomocnicze, magazynowanie - strona 1 Procesy pomocnicze, magazynowanie - strona 2 Procesy pomocnicze, magazynowanie - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 2. PROCESY POMOCNICZE. MAGAZYNOWANIE. MAGAZYN Magazyn można określić jako jednostkę organizacyjno - funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów.
Natomiast system magazynowania i obsługi zapasów można określić jako skoordynowaną działalność w czasie i przestrzeni, polegającą na gromadzeniu zapasów, ich składowaniu wraz z czynnościami manipulacyjnymi, pielęgnacyjnymi oraz kontrolą.
W zależności od funkcji i przeznaczenia gospodarczego, jakie spełniają, magazyny dzielą się na następujące typy: przemysłowe (zaopatrzenia materiałowego, składowanie międzyoperacyjne, składowanie gotowych wyrobów),
handlowe (skupu, hurtu, detalu),
transportowe (spedycyjne, przewoźników, portów wodnych, lotniczych),
usługowe,
zasobowe i inne.
Budowle magazynowe są konstrukcjami inżynierskimi przeznaczonymi do magazynowania zapasów, uwzględniającymi w maksymalnym stopniu (już przy ich projektowaniu) podatność magazynową zapasów. Budowle magazynowe cechuje duża różnorodność, a wynika ona z następujących przesłanek:
rodzaju towarów i ich podatności magazynowej,
czasu magazynowania zapasów,
rotacji zapasów w magazynie,
stopnia ich przygotowania do zmechanizowanych manipulacji,
mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych itp.
Można zatem przyjąć, że każda budowla magazynowa posiada swoje : parametry konstrukcyjne - określają one podstawowe wymiary, dopuszczalne obciążenia, kształt magazynu, układ rampowy lub bezrampowy itp.,
parametry użytkowe - powierzchnia magazynu (całkowita, składowania, manipulacyjna), pojemność, przepustowość (sposób i intensywność przepływu strumieni zapasów), rodzaj obsługi transportowej magazynu.
Budowle magazynowe można podzielić opierając się na wielu kryteriach, w zależności od: stanu skupienia i podatności magazynowej ładunków,
rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia podatności magazynowej zapasów,
stopnia wprowadzonej mechanizacji procesów magazynowych,
funkcji i przeznaczenia gospodarczego.
W zależności od stanu skupienia i podatności magazynowej wyróżnić można następujące typy magazynów: zbiorniki - przeznaczone dla towarów ciekłych i gazowych,
silosy - dla towarów sypkich,
magazyny uniwersalne - do magazynowania różnych towarów w opakowaniach lub bez opakowań.


(…)

…, przepływowe (przelotowe), okrężne i przesuwne. W zależności od ich wysokości, dzielą się na: niskie (do 7 m wysokości) i wysokie (powyżej 7 m). Regały wysokie montowane są jako nieruchome. Do składowania ładunków uformowanych w spaletyzowane jednostki ładunkowe stosowane są rusztowania paletowe. Mogą one występować jako rusztowania nieruchome oraz jako rusztowania przesuwne. Obok regałów przesuwnych w mechanizacji procesów magazynowych występują rusztowania okrężne oraz regały przepływowe.
Regały przepływowe wypełniają trzy zasadnicze zadania:
zwiększają wykorzystanie powierzchni magazynu,
ograniczają przewozy ładunków wewnątrz magazynu,
zapewniają właściwą rotację zapasów w magazynie. Przepływowe regały grawitacyjne składają się z konstrukcji dźwigającej, na której umieszczone są przenośniki wałkowe - tory. Tory posiadają 2-7% spadek w kierunku ruchu ładunków. Wymienione rodzaje i typy regałów magazynowych mogą spełniać następujące funkcje:
upraszczać procesy magazynowe,
przyspieszać procesy magazynowe i zwiększać ich stopień zmechanizowania i zautomatyzowania (regały przepływowe),
zmniejszać przestrzeń zajętą, niezbędną do wykonywania robót ładunkowych i składowania (rusztowania okrężne),
zwiększać wykorzystanie powierzchni składowej (rusztowania przesuwne). Regały zastosowane w procesach magazynowych kształtują wewnątrzmagazynową organizację i technologię pracy, Urządzenia pomocnicze spełniają w magazynie wiele funkcji dodatkowych. Do urządzeń pomocniczych zalicza się:
urządzenia ułatwiające załadunek środków transportowych: rampy, pomosty ładunkowe, pomosty wyrównawcze, rampy ruchome itp…
…) itp.,
magazyny specjalne, np. materiałów łatwo palnych i wy¬buchowych, przechowalnie owoców, chłodnie itp.
Magazyny otwarte służą do magazynowania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Są to zazwyczaj ogrodzone place, odpowiednio przygotowane do magazynowania określonych towarów. W magazynach otwartych składowane są materiały pochodzenia mineralnego (odporne na czynniki…
… przeprowadzanych zabiegów konserwacyjnych, konfekcjonowania oraz od innych czynności,
rodzaju zabezpieczeń, np. przed uszkodzeniami ładunku, przeciwpożarowych itp.
Do technicznego wyposażenia magazynu zalicza się : a) maszyny i urządzenia transportowe, b) urządzenia do składowania, c) urządzenia pomocnicze. Podstawowymi środkami transportu w nowoczesnych magazynach są :
wózki jezdniowe,
dźwignice,
przenośniki…
…). Są one najbardziej rozpowszechnionym środkiem technicznym w operacjach magazynowych i manipulacyjnych oraz transporcie wewnętrznym przedsiębiorstw. Dźwignice służą po przemieszczania ładunków przez ich podnoszenie i przenoszenie, a ruch przeciwny odbywa się wskutek działania grawitacji. Dźwignice dzielą się na proste i złożone. Dźwignice złożone obok mechanizmów podnoszących ładunek mogą mieć mechanizmy obrotu…
…, zmiany wysięgu oraz jazdy. Dzielą się one na: podnośniki (dźwigniki, ciągniki i wyciągi), suwnice oraz żurawie.
Suwnice w zależności od rodzaju podpór i umieszczenia torów jezdnych, dzielą się na pomostowe, półbramowe i bramowe. W zależności od konstrukcji i wyposażenia wózka, dzielą się one na hakowe (z chwytakiem silnikowym), widłowe, chwytakowe i magnesowe (z chwytakiem elektromagnetycznym). Typowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz