Gospodarka magazynowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka magazynowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Magazyn i gospodarka magazynowa
Magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do składowania
dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej
według ustalonej technologii, wyposaŜona w odpowiednie urządzenia i środki
techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi1.
W najprostszy sposób moŜna określić magazyn jako miejsce, gdzie składuje się zapasy
środków materialnych, w przypisanej im tylko formie, z uwzględnieniem przestrzeni,
jaką powinny zajmować, aby powodowały moŜliwie najmniejszy koszt ich utrzymania.
Jest to moŜliwe do osiągnięcia, gdy realizowane są dwa podstawowe cele:

maksymalizacja wykorzystania przestrzeni składowej,

minimalizacja operacji – manipulacji wewnętrznych.
Zadanie 1 – do przygotowania w domu:
Przygotować krótką prezentację w grupie na wybrany temat ((5 min prezentacja):
1. Podstawowe rodzaje magazynów
2. Podział stref składowania
3. Rodzaje regałów i ich zastosowanie
4. Rodzaje palet i ich zastosowanie
5. Rodzaje pojemników i koszy wykorzystywanych w gospodarce magazynowej
6. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego i magazynowania
7. Punkty przyjęcia i wydania towaru
8. Procesy realizowane w magazynie
9. Dokumentacja obrotów magazynowych
10. Zasady projektowania magazynu
11. Ocena gospodarki magazynowej przy wykorzystaniu miar logistycznych
Zadanie 2 - Dla przykładowego produktu zaprojektować magazyn (schemat + opis) –
oddanie na zajęciach.
1
Norma PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz