Zarzadzanie logistyczne w sferze magazynowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4074
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie logistyczne w sferze magazynowania - omówienie - strona 1 Zarzadzanie logistyczne w sferze magazynowania - omówienie - strona 2 Zarzadzanie logistyczne w sferze magazynowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika wrocławska
Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania
Logistyka
Spis treści:
Logistyka
W dobie XXI wieku, w którym nieustannie szerzy się konkurencja oraz rozwija się gospodarka. Gdzie ciągle podnosi się jakość wykonywanych usług i dóbr aby wyróżnić się na rynku niejednokrotnie trzeba konkurować ceną. Należy obniżać koszty przy jednoczesnym zapewnieniu jakości, dlatego też to właśnie logistyka jest często przepustką do sukcesu, która dziś jest rozumiana jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw . Oznacza to, że dotyczy ona wszystkich czynności związanych z przepływem produktów i usług. Począwszy od oryginalnego źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatniego klienta. Istota logistyki sprowadza się więc do integrowania zarządzania z tradycyjnymi obszarami produkcji, finansów i marketingu. W krajach rozwiniętych już dawno odkryto ważną rolę magazynu, który traktuje się jako jedne z ważniejszych ogniw dostaw. Jednak w Polsce gospodarka magazynowa stanowi nadal obszar mało doceniany i w wielu przedsiębiorstwach znacznie odbiega od światowych standardów, przez co często jest bagatelizowana i w związku z tym niezwłocznie wymaga udoskonalenia. Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym W literaturze można znaleźć mniej lub bardziej szczegółowe definicje magazynu. Na szczególną jednak uwagę zasługuje określenie magazynu jako jednostkę organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dóbr materialnych czasowo wyłącznych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu zapasów, ich obsługi oraz stanów zapasów. Magazynowanie jest również uważane za podstawową funkcję logistyki w przedsiębiorstwach przemysłowych, ponieważ sprawne zarządzanie zapasami niejednokrotnie doprowadziło je do sukcesu ekonomicznego. Zapasy magazynowe stanowią niejako bufor pomiędzy przepływami towarów pomiędzy wejściem a wyjściem ich z przedsiębiorstwa. Praktycznie niemożliwym jest aby nie powstawały zapasy w organizacjach przemysłowych dlatego też tak szczególną rolę przypisuje się sprawnej gospodarce magazynowej. Funkcja magazynu w dużej mierze zależy od tego jakie procesy w nim dominują, jaka jest lokalizacja oraz wykorzystywana technika magazynowania i przemieszczania dóbr. W zależności od pełnionej funkcji wyróżnia się trzy rodzaje magazynów :
Magazyn zapasów


(…)

… wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.
Przykłady.
Większość programów służących do obsługi magazynów posiada bardzo podobne funkcje. Najczęściej jednak wersja produkcyjna systemu jest dostosowywana do procesów jakie zachodzą w konkretnym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie SKK (Systemy Kodów Kreskowych SA) WMS (Warehouse Management System)
Podstawowe funkcje:
Przechowywanie informacji o stanach…
… oraz wspomaga utrzymywanie poziomu zapasów na określonym poziomie (zapas minimalny/maksymalny) zarówno w konkretnym magazynie jak i całej firmie.
System Euro Faktura
EuroFaktura to nowoczesny, zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Charakteryzuje się szeroką gamą zastosowań oraz bogatą funkcjonalnością. Modułowa budowa systemu umożliwia jego zastosowanie zarówno w małych firmach…
… system informatyczny o budowie modułowej, który kompleksowo wdrożony, wspiera w możliwie najszerszym zakresie wszystkie strategiczne obszary działalności przedsiębiorstwa.
Obsługa magazynów i sterowanie zapasami - na bieżąco dostępne są informacje o aktualnych zapasach materiałów, towarów czy wyrobów, niezależnie od tego czy znajdują się one w jednym czy kilku magazynach. Ewidencja magazynowa…
… w magazynie mają regularny kształt i łatwo się nimi manipuluje, proces selekcji towarów według zamówienia jest związany ze średnim poziomem rotacji oraz kiedy produkt przepływa przez magazyn regularnie i w dużych ilościach.
Automatyczna identyfikacja jest możliwa dzięki opracowanym i zatwierdzonym standardom numerów identyfikacyjnych, symbolikom kodów kreskowych i etykiet transportowych. Służy do śledzenia…
… kompletacji
Metody komplementacji można rozróżnić ze względu na rodzaj. Pierwszą wyróżnioną jest kompletacja niskopoziomowa, gdzie operator działa z poziomu podłogi, parteru lub też pierwszej kondygnacji regału. Kolejną jest kompletacja wysokopoziomowa. Realizowana jest na wyższych poziomach magazynu przy użyciu różnorodnego sprzętu. Jako trzecia wyróżniona została kompletacja stacjonarna, w której operator…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz