Warunki sanitarne procesu produkcyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki sanitarne procesu produkcyjnego - strona 1 Warunki sanitarne procesu produkcyjnego - strona 2 Warunki sanitarne procesu produkcyjnego - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 5 . WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ. Stosowane środki myjące i dezynfekcyjne (metody chemiczne) Środki myjące muszą emulgować lub dyspergować (rozpraszać) tłuszcze i oleje, mieć zdolność zwilżania powierzchni zanieczyszczeń i przenikania do powierzchni, na której znajduje się zanieczyszczenie, powodując w ten sposób jego przemieszczenie. Powinny także rozpuszczać lub rozpraszać oderwane cząstki materiału żywnościowego oraz charakteryzować się dobrą zdolnością mycia. Stosowane w praktyce środki myjące można sklasyfikować następująco:
związki alkaliczne (zasady i sole),
związki kwaśne (nieorganiczne i organiczne),
środki myjące składające się głównie z substancji powierzchniowo czynnych (detergenty),
alkaliczne polifosforany, używane raczej ze względu na ich zdolność uzdatniania (kondycjonowania) wody niż alkaliczność. Związki alkaliczne Związki alkaliczne mają dobre właściwości emulgujące oraz są zdolne do rozpuszczania stałych cząstek żywności np. białka. Należą do nich:
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna). Jest to bardzo silny środek myjący z doskonałymi właściwościami emulgującymi i dyspergującymi. Ma silne właściwości bakteriostatyczne i jest rozpowszechniony szczególnie do mycia opakowań szklanych. Roztwór ługu sodowego ma jednak silne właściwości korodujące, szczególnie względem aluminium i cynku. Stosowanie roztworu ługu sodowego stwarza pewne niebezpieczeństwo dla personelu pracującego przy myciu, zwłaszcza ręcznym.
Metakrzemian sodu Na 2 SiO 3 ⋅ 9H 2 O. Jest to środek myjący o słabych właściwościach alkalicznych, mający dobre właściwości zwilżające, emulgujące i deflokulacyjne (odkłaczkowujące), znacznie mniej korodujący od sody kaustycznej, szczególnie względem aluminium i cyny. Ortokrzemiany sodu (sole sodowe wywodzące się z kwasów polikrzemowych xSiO 2 ⋅ yH 2 O). Środki te tworzą alkaliczne roztwory myjące o bardzo silnych właściwościach zmydlających. Są aktywne w stosunku do tłuszczów i białek. Nie mają silnych właściwości korodujących, jednak przy pracy z nimi należy zachować ostrożność.
Fosforan trójsodowy (Na 3 PO 4 ⋅ 12H 2 O). Ma doskonałe właściwości emulgujące i dyspergujące. Jest także stosowany jako środek zmiękczający wodę do sporządzania środków myjących, w połączeniu z innymi środkami myjącymi.
Węglan sodowy (Na 2 CO 3 ), wodorowęglan sodu (NaHCO 3 ) oraz dwuwęglan trójsodowy (Na 2 CO 3 ⋅ NaHCO 3 ⋅ 2H 2 O) stosowane są jako środki zmiękczające wodę i jako środki myjące a przede wszystkim do buforowania mieszanin środków myjących.


(…)

…, jako obojętne w stosunku do elektrycznego ładunku koloidów. Detergenty niejonowe mają znaczne zdolności tworzenia piany, co może stwarzać problemy przy odprowadzaniu zużytych roztworów myjących. Uzdatnianie (kondycjonowanie) wody do mycia
Stosowanie twardej wody do mycia zmniejsza jego skuteczność, a na powierzchni mytych urządzeń i rurociągów powstaje twardy osad. Ponieważ twardość wody jest spowodowana…
…. Również związki chelatujące (chelaty), podobnie jak polifosforany, mogą zapobiegać powstawaniu zwanych osadów na powierzchni urządzeń. Czynniki powodujące twardość wody oraz jony innych metali, są wiązane w chelatowej, pierścieniowej strukturze, bez ich precypitacji (wytrącenia się z roztworu myjącego). Najważ­niejszymi związkami chelatującymi są kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) i jego sole sodowe…
… składowe:
wykaz środków chemicznych - zestawienie stosowanych środków chemicznych (nazwa handlowa) z podaniem parametrów (stężenie, temperatura i czas),
wykaz urządzeń i sprzętu roboczego oraz odzieży ochronnej wykonanie - opis sposobu usunięcia resztek produktu, mycia, płukanie, dezynfekcja chemiczna i płukanie lub dezynfekcja fizyczna.
weryfikacja - opis sposobu sprawdzenia skuteczności mycia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz