Procesy i techniki produkcyjne - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy i techniki produkcyjne - pytania - strona 1 Procesy i techniki produkcyjne - pytania - strona 2 Procesy i techniki produkcyjne - pytania - strona 3

Fragment notatki:


„Procesy i techniki produkcyjne - procesy podstawowe” Podaj elementy składowe procesu technologicznego .
Podaj definicję procesu technologicznego .
Podaj definicję procesu podstawowego .
Wymień najważniejsze procesy mechaniczne wykorzystywane w produkcji żywności.
Scharakteryzuj procesy podstawowe mechaniczne występujące w przemyśle spożywczym.
Scharakteryzuj procesy podstawowe cieplne występujące w przemyśle spożywczym.
Scharakteryzuj procesy podstawowe dyfuzyjne występujące w przemyśle spożywczym.
Scharakteryzuj procesy biotechnologiczne wykorzystywane w przemyśle spożywczym.
Scharakteryzuj proces rozdrabniania ciał stałych.
Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy rozdrabniania ciała stałego
Do czego wykorzystywany jest proces przesiewania .
Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy przesiewania ciał stałych.
Na czym polega w przemyśle spożywczym sortowanie .
Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy sortowania W jakich operacjach wykorzystywany jest proces mechanicznego rozdzielania układów niejednorodnych ?
Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy mechanicznego rozdzielania układów niejednorodnych Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których zachodzi wyciskanie cieczy. Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których zachodzi grawitacyjne rozdzielania zawiesin Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których zachodzi rozdzielania zawiesin w polu siły odśrodkowej Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy rozdrabniania cieczy Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których mają zastosowanie procesy aglomeracji Wyjaśnij na czym, w przemyśle spożywczym, polega proces fluidyzacji i do czego jest wykorzystywany
Na czym polega ruch ciepła na drodze przewodzenia Na czym polega ruch ciepła na drodze konwekcyjnej Na czym polega ruch ciepła poprzez promieniowanie Podstawowe gazowe nośniki ciepła wykorzystywane w przemyśle spożywczym
Podstawowe ciekłe nośniki ciepła wykorzystywane w przemyśle spożywczym
Podstawowe niskotemperaturowe nośniki ciepła wykorzystywane w przemyśle spożywczym
Wymień podstawowe procesy cieplne wykorzystywane w przemyśle spożywczym
Wymień operacje technologiczne w których wykorzystywane są procesy ogrzewania Podstawowe różnice między pasteryzacją a sterylizacją termiczną
Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w których prowadzi się

(…)

….
Podaj definicję procesu technologicznego.
to wszystkie czynności wy­stępujących po sobie w określonej kolejności, powodujące przemiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne surowców oraz materiałów i prowadzące do otrzy­mania gotowego wyrobu.
Podaj definicję procesu podstawowego.
Proces technologiczny składa się z kilku- a nawet kilkunastu następujących po sobie operacji i procesów jednostkowych
…, które z innymi składnikami są zmieszane mechanicznie, tworzą roztwory albo mieszaniny ciekłe, np. emulsje. Ekstrakcja ma podstawowe znaczenie w przemyśle cukrowniczym przy ekstrakcji cukru z buraków cukrowych oraz w przemyśle olejarskim przy eks­trakcji tłuszczów z nasion roślin oleistych. Obserwuje się tendencje wprowadza­nia procesu ekstrakcji do nowych technologii, jak np. przy produkcji ekstraktów kawy i herbaty w przemyśle koncentratów spożywczych, produkcji soków owocowych i warzywnych w przemyśle owocowo-warzywnym, otrzymywaniu olejków zapachowych, czy produkcji barwników, witamin, enzymów.
Wymień najczęściej stosowane w przemyśle spożywczym ekstrahenty.
woda (ługowanie), rozpuszczalniki organiczne - roztwory kwasów organicznych i ich soli (kwas cytrynowy), rozpuszczalniki neutralne (metanol, etanol, benzyna, heksan), gazy obojętne (CO2, eter etylowy) - podwyższone ciśnienie
Metody uzyskiwania przesycenia roztworów umożliwiające proces krystalizacji ciała stałego.
Warunkiem koniecznym do powstania fazy krystalicznej w fazie ciekłej jest przesycenie roztworu, które w praktyce uzyskuje się albo przez zmianę temperatury roztworu (obniżenie), albo usunięcie części rozpuszczalnika, albo też obydwoma…
… drobnoustrojów lub linie komórkowe skonstruowane metodą inżynierii genetycznej oraz enzymy zmodyfikowane technikami inżynierii białka
Co dla przemysłu spożywczego uzyskujemy w procesach biosyntezy masy komórkowej?
W produkcji biomasy dąży się do otrzymania jak największego plonu komórek o jak najlepszych cechach użytkowych biomasy.
Co dla przemysłu spożywczego uzyskujemy w procesach fermentacyjnych?
fermentację
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz