Procesy i techniki produkcyjne - proces technologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy i techniki produkcyjne - proces technologiczny - strona 1 Procesy i techniki produkcyjne - proces technologiczny - strona 2 Procesy i techniki produkcyjne - proces technologiczny - strona 3

Fragment notatki:

Procesy i techniki produkcyjne Podaj definicje oraz elementy składowe procesu produkcyjnego.
Podaj definicje oraz elementy składowe procesu technologicznego.
Wymień działania pomocnicze w stosunku do procesu technologicznego.
Uzasadnij potrzebę magazynowania żywności.
Opisz procesy zachodzące w żywności pod czas jej magazynowania.
Czynniki środowiska w magazynach wpływające na intensywność przemian zachodzących w przechowywanej żywności.
Opisz wpływ temperatury na szybkość zmian przechowywanej żywności (współczynnik temperaturowy van't Foffa Q 10 ). Podaj zakresy temperatury dla przechowywania żywności w warunkach chłodniczych oraz w stanie zamrożenia.
Scharakteryzuj wymagania środowiska magazynów dla przechowywania nieutrwalonych produktów pochodzenia roślinnego.
Scharakteryzuj wymagania środowiska magazynów dla przechowywania nieutrwalonych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wskaźniki jakości mleka oceniane podczas jego magazynowania.
Rozwiń znaczenie pojęcia Okres Zachowania Dobrej Jakości (HQL).
Rozwiń znaczenie pojęcia Praktyczny Okres Przechowywania (PSL).
Scharakteryzuj wymagania środowiska magazynów dla przechowywania utrwalonych produktów przetworzonych.
Podaj parametry użytkowe magazynu.
Scharakteryzuj podział magazynów w zależności od stanu skupienia i podatności magazynowej produktów.
Scharakteryzuj podział magazynów w zależności od rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia produktów.
Scharakteryzuj podział magazynów w zależności od stopnia mechanizacji procesów magazynowych.
Co zaliczamy do technicznego wyposażenia magazynów?
Podział transportu w procesie produkcyjnym w zależności od zasięgu działania.
Czynniki warunkujące sposób organizacji transportu wewnętrznego.
Scharakteryzuj transport rurociągowy surowców spożywczych.
Wymień urządzenia stosowane do wymuszania ruchu surowca czy półproduktów w transporcie rurociągowym.
Podstawowe rodzaje przenośników cięgnowych stosowane w przemyśle spożywczym.
Podstawowe rodzaje przenośników bezcięgnowych stosowane w przemyśle spożywczym.
Podstawowe rodzaje przenośników z ośrodkiem pośredniczącym stosowane w przemyśle spożywczym.
Podaj znaczenie definicji - Kontrola techniczna procesu produkcyjnego.
Omów systemy kontroli procesu produkcyjnego w aspekcie jakości produktu.
Rozwiń znaczenie pojęcia - System jakości zaplanowanej.
Jakie elementy obejmuje kontrola maszyn i urządzeń?
Wymień specyficzne cechy surowców i produktów spożywczych stwarzające wymagania konstrukcyjne oraz materiałowe dla maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym.


(…)

… wymaga temperatury poniżej 0oC (-2 do - 20oC).Trwałość tłuszczów podnoszą opakowania ograniczające kontakt z czynnikami zewnętrznymi.W warunkach przemysłowych istnieją zróżnicowane metody przechowywania olejów rafinowanych i surowych. Oleje przed zmagazynowaniem muszą być odpowietrzone oraz odwodnione. Do zbiorników może być wprowadzany gaz obojętny (azot). Ważną rolę odgrywają same zbiorniki (materiał…
… z magazynami naziemnymi. Podziemne usytuowanie magazynów jest często podyktowane względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, specyficznymi właściwościami towaru lub też przyczynami strategicznymi. Są to piwnice, kopce bunkry
-magazyny specjalne- przeznaczone są do składowania określonego rodzaju towarów. Do tego typu magazynów zalicza się zbiorniki stalowe naziemne i podziemne do magazynowania cieczy (oleje
…)
-środki myjące składające się głównie z substancji powierzchniowo czynnych (detergenty)
-alkaliczne polifosforany używane raczej ze względu na ich zdolność uzdatniania (kondycjonowania) wody niż alkaliczność
36.Wymień związki z grupy alkalicznych wykorzystywanych do mycia w przemyśle spożywczym.
-wodorotlenek sodu(soda kaustyczna)
-metakrzemian sodu
-Ortokrzemiany sodu
-fosforan trójsodowy
-węglan sodowy, wodorowęglan sodu, dwuwęglan trójsodowy
37.Wymień związki z grupy kwaśnych wykorzystywanych do mycia w przemyśle spożywczym.
-kwas amidosulfonowy (sulfaminowy)
-kwas cytrynowy
-kwas winowy
-kwas glukonowy
Kwaśne środki mogą być użyte w połączeniu z jodoformami
38.Wymień związki z grupy środków powierzchniowo czynnych wykorzystywanych do mycia w przemyśle spożywczym.
Powierzchniowo czynne czyli detergenty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz