Metody komputerowe w budownictwie - strona 4

Wspornik - PSN, Elementy składowe środowiska graficznego ANSYS

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Uruchamianie systemu ANSYS Elementy składowe środowiska graficznego ANSYS Utility Menu Command Line Toolbar Graphical Tools Main Menu Status Line Working Window Main menu – rozwijalne wielowarstwowe menu służące do tworzenia i analizy mod...

Wspornik - PSN, List Results (reakcje)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Wspornik - PSN General Postproc (post-procesor MES- wyniki) 63. Oglądanie i analiza wyników rozwiązanego zadania, w formie graficznej bądź tekstowej (listingi), jest możliwa za pomocą rozkazów ukrytych w gałęzi General Postproc okna ANSYS Main Menu List Results (reakcje) 64. Pierwszym krokiem...

Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie )

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Wspornik - PSN Loads ( warunki brzegowe I obciążenie ) 30. Definiowanie podpór i obciążenia wykonuje się za pomocą rozkazu Loads znajdującego się w sekcji Preprocesor. (definiowanie tych elementów można też wykonać wykorzystując sekcję So...

Wspornik - PSN, Material Props

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wspornik - PSN Material Props ( E, ν ) 16. Ostatnim elementem definiującym cechy konstrukcji i zarazem najbardziej oczywistym jest definicja typów materiału i ich cech. W programie ANSYS zadanie to realizowane jest przez rozkazy zawarte w Material Props. Na potrzeby ćwiczeń wystarcz...

Wspornik - PSN, Meshing ( elementy skończone)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wspornik - PSN Meshing ( elementy skończone) 47. Aby rozwiązać zadanie Metodą Elementów Skończonych należy wygenerować elementy skończone. W punkcie 7 i 8 określiliśmy tylko że będziemy korzystać z elementów skończonych typu Quad42 i Quad82. (komenda List ./ Elements wyświetli pustą listę elem...

Wspornik - PSN, Modeling - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Wspornik - PSN Modeling ( Prostokąt ) 20. Wspornik jako zadanie PSN to prostokąt o odpowiednich wymiarach. Użyjemy modelowania geometrycznego rysując odpowiedni obszar (area) wybierając z Main Menu kolejno 21. Nasz wspornik ma wymiary 10 m x 1 m, a więc definiujemy prostokąt dla którego...

Wspornik - PSN, okno wyboru obiektów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Wspornik - PSN Okno wyboru obiektów ( opis opcji, status rozkazu ) LISTWA STATUSU . 28. Okno wyboru Pojawia się zawsze wtedy gdy użytkownik musi określić jakiś obiekt lub grupę obiektów.(keypoints, nodes, areas, loads itp.) W listwie tytułowej okna jest zawarta informacja jakich obiektów w dan...

Wspornik - PSN, path operation (przekroje) - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Wspornik - PSN Path Operation (przekroje) 76. W systemie ANSYS możliwe jest uzyskanie wykresu interesującej nas wartości na pewnej ścieżce (przekroju ) Ścieżka nie musi być odcinkiem. Operacje na ścieżkach wykonujemy za pomocą rozkazów w gałęzi Path Operation 77. Przebieg ścieżki definiujemy ...

Wspornik - przemieszczenia, naprężenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

Wspornik - PSN Plot Results (przemieszczenia, naprężenia) 68. Kolejnym zgrubnym sprawdzeniem rozwiązanego zadania jest stwierdzenie czy postać odkształcona konstrukcji odpowiada charakterowi obciążenia i utwierdzenia.. W gałęzi Plot Results wybieramy Deformed Shape i zaznaczamy dowolną op...

Wspornik - preferencje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Wspornik - PSN Preferences 1. Po etapie przygotowania danych przystępujemy do modelowania w systemie ANSYS. Wybór opcji Structural ułatwi później wybór rozkazów z menu programu ANSYS ograniczając zawartość menu tylko do tych rozkazów, które odnoszą się do zagadnień mechaniki (