Wspornik - PSN, List Results (reakcje)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspornik - PSN, List Results (reakcje) - strona 1

Fragment notatki:

Wspornik - PSN
General Postproc (post-procesor MES- wyniki)
63. Oglądanie i analiza wyników rozwiązanego zadania, w formie
graficznej bądź tekstowej (listingi), jest możliwa za pomocą rozkazów
ukrytych w gałęzi General Postproc okna ANSYS Main Menu
List Results (reakcje)
64. Pierwszym krokiem na tym etapie powinno być sprawdzenie
poprawności rozwiązania przez np. sprawdzenie reakcji podpór
(muszą być równe przyłożonemu obciążeniu) .Rozwijamy List Results
i wybierajmy Reaction Solu
65. W oknie dialogowym List Reaction Solution wybieramy
odpowiednie wielkości. W tym przypadku All items
66. W oknie listingu mamy wypisane wszystkie
węzły podporowe oraz wartości sił w tych
węzłach. W naszym zadaniu belka była
obciążona
obciążeniem
ciągłym
o
intensywności 1000 N / m co przy 10 m
długości wspornika daje wartość globalnej
siły pionowej reakcji 10 000 N.
67. Warto porównać sumę sił podporowych w
kierunku poziomym.
Pomimo
braku
obciążenia wspornika siłami poziomymi w
rozwiązaniu MES pojawiają się niezerowe
wartości reakcji. Z uwagi na różnice rzędu
wielkości sił poziomych i pionowych ( E-10)
uznajemy je za pomijalne (tzn. równe
numerycznemu „zeru”)
W-20
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz