Wspornik - PSN, Material Props

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspornik - PSN, Material Props - strona 1

Fragment notatki:

Wspornik - PSN
Material Props ( E, ν )
16. Ostatnim
elementem definiującym
cechy
konstrukcji
i
zarazem
najbardziej oczywistym jest definicja
typów materiału i ich cech. W
programie
ANSYS
zadanie
to
realizowane jest przez rozkazy zawarte
w Material Props. Na potrzeby ćwiczeń
wystarczy umiejętność posługiwania
się oknem dialogowym Material Model.
Podświetlony w lewym podoknie
Material Model Number 1 nie ma
jeszcze nadanych żadnych cech. Cechy
materiału wybieramy z prawego
podokna wybierając odpowiednie
gałęzie menu.
17. Wybierając
kolejno
Linear
(materiały o modelu liniowym),
Elastic (sprężysty) i Isotropic
(izotropowy) do modelu materiału
numer
1
dodajemy
cechę
definiowana przez dwie wielkości
EX i PRXY czyli moduł Younga (E)
i współczynnik Poissona (ν).
Zapis 2.1E11 oznacza 2.1 * 10 11.
UWAGA. W zadaniu przyjęto że wszystkie
wielkości mianowane podaje się w systemie SI. Tak więc
wielkość E podano [Pa] =[N/m2], a co za tym idzie wymiary
podaje się w [m] a siły w [N]. Przyjęcie tej zasady ułatwia
analizę wyników – wiadomo jakie wielkości są
wyświetlane/drukowane przez system ANSYS.
18. Modyfikacje
parametrów materiału można
dokonać wybierając w lewym oknie Material
Model Defined odpowiedni wpis i rozwijając gałąź
cech związanych z danym materiałem. W naszym
przypadku materiał posiada tylko cechy liniowej
izotropowaośc.
19. Okno Define Material Model Behavior jest
prawdopodobnie jedynym oknem w systemie
ANSYS nie posiadającym przycisku Close. Okno
to zamykamy wybierając przycisk na listwie
tytułowej okna lub też przez rozkaz Material/ Exit.
UWAGA Jeżeli przed zamknięciem okna sposobami
opisanymi w 19, okno Define Material Model Behavior
zostanie ukryte pod innymi oknami to program ANSYS
nie będzie reagował na żadne rozkazy. Jedynym
aktywnym przyciskiem będzie przycisk pozwalający na
zmianę kolejności wyświetlania okien.
W-8
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz