Wspornik - PSN, Modeling - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspornik - PSN, Modeling - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wspornik - PSN
Modeling ( Prostokąt )
20. Wspornik jako zadanie PSN to
prostokąt
o
odpowiednich
wymiarach. Użyjemy modelowania
geometrycznego rysując odpowiedni
obszar (area) wybierając z Main Menu
kolejno
21. Nasz wspornik ma wymiary 10 m x 1
m, a więc definiujemy prostokąt dla
którego X1 = 0, X2 = 10, Y1 = 0, Y2=
1. W systemie ANSYS nie wpisanie
jakiejś
wielkości
oznacza
że
przyjmuje ona wartość 0.
22. Okno zamykamy przyciskiem OK.
Naciśnięcie przycisku OK. jest
równoznaczne
z
utworzeniem
opisanego obiektu i zamknięciem
okna dialogowego Jeżeli wybierzemy
przycisk APPLY – ANSYS utworzy
opisany obiekt ( w tym wypadku
prostokąt) i zostawi otwarte okno
dialogowe.
23. Subtelności
wynikające
z
przeznaczenia przycisków OK. i
APPLY i nierozważne ich wybieranie
przez początkujących użytkowników
systemu
ANSYS
spowoduje
stworzenie kilku prostokątów co w
przyszłości może prowadzić do
pewnych frustracji. Dobrą praktyką
modelowania geometrycznego jest
sprawdzenie
liczby
obiektów które zostały
zbudowane.
Listą
obiektów wyświetlamy
przez wybór komendy
LIST.
24. Tworząc
Rectangle,
stworzyliśmy
jednocześnie
cztery
odcinki (Lines) i cztery
punkty
(Keypoints).
Obiekty te można
„wylistować”
za
pomocą odpowiedniej komend z menu List lub narysować
wybierając odpowiednią komendę menu Plot
W-9
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz