Wspornik - PSN, SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspornik - PSN, SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS) - strona 1

Fragment notatki:

Wspornik - PSN
SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS )
42. W trakcie budowy modelu w systemie ANSYS
warto zapisywać aktualny stan zadania na dysk.
ANSYS nie posiada (przynajmniej do wersji 11)
systemu auto-save. Najprostszym sposobem
zapisu aktualnego stanu programu ANSYS jest
korzystanie z przycisku SAVE_DB umieszczonego
na
modyfikowalnej
liście
przycisków
TOOLBAR.
Naciśnięcie
tego
przycisku
spowoduje utworzenie na dysku w katalogu
roboczym systemu ANSYS pliku *.db (* - oznacza JobName –
nazwę zadania). Jeżeli w katalogu roboczym istnieje już plik *.db to
ten plik zostanie przemianowany na *.dbb. Innymi słowy w systemie
ANSYS przycisk SAVE_DB umożliwia przechowywanie na dysku
dwóch ostatnich stanów systemu – baz roboczych zawierających
wszystkie wprowadzone przez użytkownika informacje.
43. Odzyskanie ostatnio zapisanej wersji bazy (a więc odczytanie
zawartości pliku *.db) umożliwia przycisk RESUM_DB.
Początkującym użytkownikom systemu ANSYS zaleca się
zapisywanie stanu systemu po każdej Prawidłowo wykonanej
operacji – tj. takiej której efekty uznamy za poprawne. Szczególnie
dotyczy to operacji graficznych na zbiorach prezentowanych w
innych zadaniach.
44. Alternatywne a jednocześnie umożliwiające bardziej zaawansowane operacje zapisu związane z
projektem w systemie ANSYS możliwe są z wykorzystanie rozkazów zawartych w menu File
45. Przycisk SAVE_DB odpowiada działaniu rozkazu Save
as Jobname.db w menu File, a przycisk RESUM_DB
odpowiada rozkazowi Resume Jobname.DB
46. Można także zmodyfikować działanie przycisku
SAVE_DB przez napisanie własnego makra w języku
APDL lub stworzenie nowego przycisku o bardziej
„inteligentnym „ działaniu. Nowe przyciski można
podłączyć do listy przycisków za pomocą grupy
rozkazów menu MenuCtrl. Operacje na makrach
systemu ANSYS można wykonywać za pomocą
rozkazów menu Macro. Edycja i tworzenie makr
możliwe są także za pomocą dowolnego edytora. Opis
języka APDL znaleźć można w Help-ie systemu
ANSYS ( zakładka Contents – ANSYS Parametric
Design Language Guide)
W-15
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz