Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie )

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie ) - strona 1 Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie ) - strona 2 Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie ) - strona 3

Fragment notatki:

Wspornik - PSN
Loads ( warunki brzegowe I obciążenie )
30. Definiowanie podpór i obciążenia wykonuje się za pomocą
rozkazu Loads znajdującego się w sekcji Preprocesor.
(definiowanie tych elementów można też wykonać
wykorzystując sekcję Solution)
31. Rozwijając dość długą gałąź rozkazów menu Loads / Define
Loads / Apply / Structural dochodzimy do rozkazów
:umożliwiających zdefiniowanie podpór Displacement
32. Podpory definiujemy na lewej pionowej linii
prostokąta przez wybór odpowiedniego
rozkazu On Lines i pokazanie myszką odpowiedniej linii
(obiektu) lub posługując się oknem wyboru.
33. Po wybraniu OK. w oknie wyboru
określamy odebrane stopnie swobody
(podpory) i możemy nadać im wartości tu
– przemieszczenia podpór. Przyciskiem
OK. kończymy definiowanie podpór dla
linii, natomiast przycisk Apply pozwoli na
wybór nowych linii i zdefiniowanie na
nich przemieszczeniowych warunków
brzegowych
34. Podobnie postępujemy z obciążeniem
wspornika. Należy tu wiedzieć iż w
systemie
ANSYS
obciążenie
ciśnieniem jest dodatnie jeżeli działa
w
kierunku
konstrukcji.
(jest
ściskające)
W-12
Wspornik - PSN
35. Podana wyrażenie 1000 / 0.1 wykorzystuje
właściwości obliczeniowe okienek systemu ANSYS..
Konwencja zastosowana w systemie ANSYS
odnośnie jednostek wprowadzanych wielkości
wymaga aby ciśnienie podawać w jednostkach
ciśnienia tj. N/m2. W naszym zadaniu obciążenie
wynosi 1000 N/m tak więc dla poprawnego
określenia wielkości obciążenia należy wielkość
ciśnienia podzielić przez grubość belki (w tym
przypadku przez 0.1 taką jaką podano w punkcie
36. Po poprawnym
zdefiniowaniu
obciążenia
i
podpór obraz w
głównym oknie
programu
ANSYS
powinien
wyglądać jak
na
rysunku.
37. Sprawdzenie
poprawności
wprowadzonych
wielkości
można
dokonać wyświetlając
listę obciążeń z menu
List.
Opcję
Surface
wybieramy
gdyż
ciśnienie
jest
obciążeniem
powierzchni a opcję On all lines bo obciążenia
definiowaliśmy na liniach.
W-13
Wspornik - PSN
38. Analogicznie, wyświetlamy listę
warunków brzegowych
39. Wyświetlenie
numerów
obiektów
w
celu
weryfikacji list obciążeń i
utwierdzenia
można
uzyskać ustawiając w menu
PlotCtrl odpowiednie tryby
pracy rozkazu Numbering.
Zaznaczenie
trzech
pierwszych
opcji
spowoduje
wyświetlenie
rysunku
konstrukcji
z
ponumerowanymi
odpowiednimi obiektami.
40.
41. Selektywne wyświetlenie wybranych
obiektów tylko danej klasy umożliwia
wybór odpowiedniego rozkazu z menu
Plot.
W-14
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz