Metody komputerowe w budownictwie - strona 5

Informacja o wartości funkcji w punkcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Wspornik - PSN Query Results (informacja o wartości funkcji w punkcie) 91. Czasami do analizy stanu konstrukcji (czy sprawdzenia) potrzebna jest informacja o wartości funkcji w punkcie. Wartości interesujących na wielkości w węźle lub elemencie umożliwiają rozkazy w gałęzi Query Resul...

Wspornik - PSN, Real Constans - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Wspornik - PSN Real Constans (grubość) 12. Ponieważ rozwiązujemy zadanie PSN z zdefiniowana grubością konstrukcji (grubość belki) wielkość tą musimy wprowadzić do systemu obliczeń. W programie ANSYS należy to uczynić definiują tzw. Real Constans – czyli wielkość istotną dla rozwiązania ale ...

Wspornik - PSN, SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Wspornik - PSN SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS ) 42. W trakcie budowy modelu w systemie ANSYS warto zapisywać aktualny stan zadania na dysk. ANSYS nie posiada (przynajmniej do wersji 11) systemu auto-save. Najprostszym sposobem zapisu aktualnego stanu programu ANSYS jest ...

Wspornik - PSN, Solution (procesor MES) - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Wspornik - PSN Solution (procesor MES) 59. Wszystkie niezbędne wielkości zostały już zdefiniowane a elementy wygenerowane. Zadanie statyki MES można rozwiązać wykonując polecenie Solution / Solve / Current LS 60. Uruchomienie solvera wymaga jeszcze potwierdzenia 61. Potwierdzeniem poprawneg...

Płaski stan naprężeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: płaski stan naprężeń, punkt kontinium, pole przemieszczeń, pole odkształceń, związki geometryczne, związki fizyczne, równanie równowagi, dualność związków....

Element PSN04 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: macierz funkcji kształtu, element PSN4, wykresy funkcji kształtu, wzory, szablony, przedstawione rysunki graficznie....

Optymalizacja kratownic

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: optymalizacja kratownic, narzędzia do optymalizacji, metoda przeszukania systematycznego, programowanie liniowe, funkcja celu, macierz A....

Zbieżność MES, elementy dostosowane.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: elementy dostosowane, kryterium ciągłości, kryterium stałości, kryterium ruchu sztywnego, podsumowanie - ogólny algorytm MES....

Odkształcenie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

| =DSHZQLRQD MHVW QLH W\ONR ]JRGQRĞü SU]HPLHV]F]HĔ SRPLĊG]\ HOHPHQWDPL DOH WDNĪH FLąJáRĞü RGNV]WDáFHĔ L QDSUĊĪHĔ QD SRáąF]HQLDFK SRPLĊG]\ HOHPHQWDPL 3RFKRGQD IXQNFML SU]HPLHV]F]HĔ MHVW IXQNFMą FLąJáą 2'.6=7$à&(1,$ (/(0(17 2ĝ0,2:ĉ=à2:...

Ansys - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

| 6FKHPDW REFLąĪHQLD ZVSRUQLND =$'$1,( | | :LGDü ĪH QDSUĊĪHQLD V [ Vą ]PLHQQH ZHZQąWU] SRMHG\QF]HJR HOHPHQWX W\ONR Z]GáXĪ RVL \ ]DSHZQLD WR F]áRQ [\ Z IXQNFMDFK NV]WDáWX 1DSUĊĪHQLH Z]GáXĪ RVL [ Vą VWDáH GOD FDáHJR HOHPHQWX 2GSRZLHGQLN HOHPHQWX F]WHURZĊ]áRZHJR R OLQLRZ\FK IXQNFMDFK NV]WDá...