Kartografia - strona 2

note /search

Siatki walcowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2303

Cechy siatek walcowych w położeniu normalnym - pobocznica walca po rozwinięciu stanowi prostokąt, na którym południki i równoleżniki ...

Współczesne mapy topograficzne polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

Współczesne mapy topograficzne Polski: zakres treści, wykorzystanie, podstawy matematyczne. Podstawy matematyczne map topograficznych. Do ich opracowywania stosowane są elipsoidy, w Polsce po 192 - elipsoida Krasowskiego. Teraz WGS-84, jest on...

Układy współrzędnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

Kartografia i topografia Wykładowca: dr Waldemar Spallek 27 godzin wykładu: Semestr zimowy — 15 godzin Semestr letni — 12 godzin Terminy wykładów w semestrze zimowym 2010/2011: - czwartki: 7, 14, 21 i 28X, 4, 18 i 25XI, 2 XII Forma zaliczenia - egzamin po 2. semestrze po pozytywnej ocenie z ćw...

Skrót na kolokwium - Kartodiagram

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1323

KARTODIAGRAM DIAGRAM - figura geometryczna, której wielkość (powierzchnia lub objętość) jest proporcjonalna do przedstawianych wartości statystycznych, czyli: 1 cm 2 - m (np. 1 mieszkańców) Lub 1 cm 3 - m (np. 1 mieszkańców) Generaln...

Kartografia- pytania egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1505

1. Obliczenie długości łuku południka i równoleżnika na elipsoidzie ziemskiej 2. Przekroje normalne(tw.meusniera,eulera) 3. promienie krzywizny gł. Przekrojow normalnych 4. metoda pieowa (czy jakoś tak) 5. metoda schreibera pomiaru kąta ...

Kartografia- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

I 1.obliczanie długości luku południka i równoleżnika 2. przekroje normalne 3. przenoszenie współrzędnych metoda Gaussa-krugera 4. redukcja linii i kata w odwzorowaniu Gaussa-krugera 5.metoda Piewcowa 6. metoda Schraibera pomiaru kata 7. ruch dobowy gwiazd i wertykał 8.

Redukcja pomiarów geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

REDUKCJA POMIARÓW GEODEZYJNYCH. Istnienie odchyleń pionu powoduje, że kąty pomierzone na geoidzie przy przenoszeniu na powierzchnię elipsoidy muszą podlegać redukcji. AZ – linia pionu wystawiona w punkcie A, AZ1 – kierunek normalnej wystawionej...

Trójkąt sferoidalny i sferyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

TRÓJKĄT SFEROIDALNY I SFERYCZNY. Na powierzchni elipsoidy przyjmujemy trzy punkty – różne, nie leżące na tym samym południku i równoleżniku, to wtedy łącząc te punkty otrzymamy trójkąt. Gdy odległości mniejsze to punkty można połączyć w sposób jednoznaczny: otrzymamy trójkąt leżący na powierzch...

Twierdzenie Stoksa- wzory na przyspieszenie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

TWIERDZENIE STOKSA. WZORY NA PRZYSPIESZENIE. STOKS, przyjmuje brzyłę o masie M,która obraca się dookoła własnej osi z predkością ω. Nastepnie przyjmuje powierzchnię zamkniętą S, która w całości obejmuje bryłe M. Powierzchnia S jest powierzchnią stałego potencjału ciężkościowego. Nastepnie info...

Układy współrzędnych stosowane w astronomii sferycznej- opracowanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

Układy współrzędnych stosowane w astronomii sferycznej. Układ współrzędnych horyzontalnych jest układem współrzędnych astronomicznych, w którym oś główną stanowi lokalny kierunek pionu, a płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna horyzontu astronomicznego. Biegunami układu są zenit i nadir, któryc...