Kartografia- pytania egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartografia- pytania egzamin - strona 1 Kartografia- pytania egzamin - strona 2 Kartografia- pytania egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Obliczenie długości łuku południka i równoleżnika na elipsoidzie ziemskiej
2. Przekroje normalne(tw.meusniera,eulera)
3. promienie krzywizny gł. Przekrojow normalnych
4. metoda pieowa (czy jakoś tak)
5. metoda schreibera pomiaru kąta
6. ruch dobowy gwiazd-I wertykał
7. refrakcja niwelacyjna ziemsk(1pr lallemanda,2pr lallemanda)
8. redukcja grawimetryczna
9. obliczenie dl łuku na elipsoidzie
10. wzory przekroju normalnego
11. przenoszenie współ. Met. Clarke
12. elonpacja gwiazd
13. rozwiazywanie trojkata sferoidalnego met. Legendra,soldnera
14. elektroiczny pomiar odległośći met fonowa
15. niwelacja precyzyjan-poprawki
16. ruch dobowy gwiazd
17. tw.meunera i eulera
19. wyznaczanie kzywizn gł. Przekrojow elipsoidy obrotowej
20. met. Soldnera(additamentów)
21. met horrebow-talkota
22. przenoszenie wspol. Met schreibera
23. wysokosc i poprawka ortometryczna
24. precesja i nutacja
25. wys normalna w niwelacji
26. obliczenie dł łuku popłudnika
27. oblicz długosci met fazowa
28. anomalia przyspieszenia siły ciezkosci ( 2 prawo stokesa)
29. kształt linii geodezyjnej na pow elips.obrt.
30. przebieg linii geodez względem wzajemnych przekrojow normalnych
31. przenoszeniewspol met g-k
32. linia geodezyjana
33. rownanie uwiklane powierzchni
34. odchylenie pionu
35. wzory vehig-meinsesz
36. obl. Azymutu z odleglosci zenitalnej slonca
37. wysokosc dynamiczna
38. dobowy ruch gwiazd i wszystkie zjawiska z tym zwiazane
39. redukcja grawimetryczna
40. odwzorowanie soldnera
41. przenoszenie wspol. Met. Szeregow potegowych
42. odwoz. G-k
43. paralaksa gwiazd
44. paralaksa ...ocznia
45. pomiar katow met schreibera
46. redukcja szerokosi satronomicznych na geoide
47. refrakcja astroomiczna
48. wysokosc ortometryczna i poprawki ortometryczne
49. wysokosc normalna i poprawki normalne
50. redukcja linii i katow g-k
51. praktyczne zastosowanie g-k
52. met. Horrebow-talkata wyznaczania szerokosci gograficznej
53. trilateracja i sieci katowa-liniowe
54. redukcja bouguara
55. redukcja topopgraficzna
56. met pomiaru przyspieszenia sily ciezkosci
57. redukcja linii i katow wodwzorowaniu g-k
I
1.obliczanie długości luku południka i równoleżnika
2. przekroje normalne
3. przenoszenie współrzędnych metoda Gaussa-krugera
4. redukcja linii i kata w odwzorowaniu Gaussa-krugera
5.metoda Piewcowa
6. metoda Schraibera pomiaru kata
7. ruch dobowy gwiazd i wertykał
8. refrakcja niwelacyjna ziemska
9. refrakcja grawimetryczna
10.bezwzlgedne pomiary siły przyspieszenia ciężkości
II
1. obliczenie długości luku na elipsoidzie
2. wzory – przekroje normalne
3. przenoszenie współrzędnych metoda Clarka
4. przyspieszenie sily ciężkości i II prawo stokesa
5. odwzorowanie soldnera
6. dobowy ruch gwiazd
7. zależność pomiędzy czasem gwiazdowym a średnim słonecznym
8. metoda horrebow-talkota wyznaczanie szerokości geograficznej
9. trialeteracja i sieci katowo-liniowe
10. refrakcja ziemska
III
1. rozwiązanie trójkąta sferycznego
2. redukcja Gaussa-krugera
3. elektroniczny pomiar odległości(met. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz