Układy współrzędnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy współrzędnych - strona 1 Układy współrzędnych - strona 2 Układy współrzędnych - strona 3

Fragment notatki:


Kartografia i topografia Wykładowca: dr Waldemar Spallek 27 godzin wykładu:
Semestr zimowy — 15 godzin
Semestr letni — 12 godzin
Terminy wykładów w semestrze zimowym 2010/2011: - czwartki: 7, 14, 21 i 28X, 4, 18 i 25XI, 2 XII Forma zaliczenia - egzamin po 2. semestrze po pozytywnej ocenie z ćwiczeń Kartografia: — (łac. charta papier i grápho piszę), jest dyscypliną naukową oraz dziedziną działalności praktycznej. Zajmuje się opracowaniem, wydawaniem i użytkowaniem map .
— według najnowszej definicji MAK kartografia zajmuje się organizacją, prezentacją, przekazywaniem i użytkowaniem geoinformacji, czyli informacji odniesionych do przestrzeni geograficznej. Informacja ta może być zakodowana w formie graficznej (papierowej), cyfrowej, dźwiękowej lub dotykowej. Działy kartografii kartoznawstwo,
historia kartografii,
kartografia matematyczna,
redakcja i opracowanie map,
reprodukcja kartograficzna,
topografia,
kartometria,
kartologia.
Topografia: — dział geodezji zajmujący się pomiarami rzeźby terenu i rozmieszczenia różnych obiektów i zjawisk na powierzchni Ziemi w celu sporządzania map topograficznych i ich uaktualniania .
Obejmuje podstawowe wiadomości o terenie, mapie, zdjęciach lotniczych i obrazach satelitarnych oraz fotointerpretacji i teledetekcji, opisy przyrządów i sposoby ich stosowania przy pomiarach terenowych, metody wykonywania i unowocześniania map topograficznych.
(Szerzej o topografii w semestrze letnim.)
Kształt Ziemi Bez określenia kształtu Ziemi niemożliwe było ustalenie jej wielkości i prawidłowe odwzorowanie na mapach w skali.
— do połowy XVII w. kula,
— do połowy XIX w. elipsoida obrotowa,
— bryła nieregularna zbliżona do elipsoidy: geoida.
Fizyczna powierzchnia Ziemi — rzeczywista powierzchnia Ziemi (po niej stąpamy) wraz z powierzchnią mórz i oceanów (po niej pływamy), która jest urozmaicona wzniesieniami i obniżeniami. Ze względu na swój nieregularny kształt nie może być stosowana do precyzyjnych pomiarów.
W związku z tym współrzędne przestrzenne obiektów i zjawisk na fizycznej powierzchni Ziemi są sprowadzane ( rzutowane ) do umownie przyjętych pozycji na powierzchniach odniesienia .
Powierzchnia odniesienia Do prac geodezyjnych i kartograficznych używa się regularnych powierzchni odniesienia , dających się wyrazić prostymi równaniami matematycznymi, których formy są jak najbardziej zbliżone do kształtu Ziemi.


(…)

….
Układy współrzędnych
W zależności od przyjętej powierzchni odniesienia stosuje się różne układy współrzędnych do określania położenia punktów na powierzchni Ziemi.
Na kuli lub elipsoidzie stosowany jest układ współrzędnych geograficznych lub azymutalnych.
Na płaszczyźnie - układ współrzędnych prostokątnych lub biegunowych.
Układ współrzędnych geograficznych
— sieć południków i równoleżników przecinających się pod kątami prostymi.
Równoleżniki - okręgi powstałe w wyniku przecięcia kuli płaszczyznami prostopadłymi do osi ziemskiej.
Południki - łuki kół wielkich powstałych na przecięciu powierzchni kuli płaszczyznami przechodzącymi przez oś ziemską.
Współrzędne geograficzne
Układ współrzędnych azymutalnych
Układ analogiczny do układu współrzędnych geograficznych, w którym biegun zostaje przesunięty…
… km
Koło wielkie - powstaje przy przecięciu kuli przez płaszczyznę przechodzącą przez jej środek. Średnica i obwód koła wielkiego są takie same jak kuli.
Elipsoida obrotowa:
bryła powstała przez obrót elipsy wokół jej krótszej osi (oś mała) - kształt Ziemi przyjęty w pomiarach geodezyjnych i GPS. Charakteryzuje się ją podając wymiary półosi.
Geoida
- bryła o powierzchniach w każdym punkcie…
… do innego punktu (B) na powierzchni kuli.
B - punkt główny (zenit).
Almukantarat - odpowiednik równoleżnika.
Horyzont - odpowiednik równika.
Wertykał - odpowiednik południka.
Współrzędne azymutalne
h - wysokość (nad horyzontem). Odpowiednik szerokości geograficznej (0°, ±90 °).
α - azymut (odpowiednik długości geograficznej), mierzony od wertykału początkowego (0°, 360 °).
z - odległość zenitalna z = 90…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz