Zachowania konsumenckie - strona 2

note /search

Geneza badań zachowań konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 910

Zachowania konsumentów Wykład 1 dr hab. Agata Małysa- Kaleta Podstawowe tezy do wykładu i literatura Geneza badań zachowań konsumentów- główne czynniki determinujące rozwój tego typu badań. Istota zachowań człowieka, istota zachowań konsumentów. Interdyscyplinarne podejście do badania zachowań ko...

Konsumpcja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

Zachowania konsumentów Wykład 2 dr hab. Agata Małysa- Kaleta Konsumpcja stymuluje działalność ludzi wpływa na procesy rozwoju gospodarczego 1663 r.-- „consumiren: konsumowanie i spożywanie dóbr 1773 (Zedler) wyjaśnił znaczenie terminu: konsumpcja jedzenie, picie, ubieranie, mieszkanie; wszyst...

Specyfika rachunku konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Zachowania konsumentów Wykład 3 dr hab. Agata Małysa- Kaleta SPECYFIKA RACHUNKU KONSUMENTA: Wynika z tego, że jest to działalność w sferze spożycia i dla celów spożycia. Kryteria/ przesłanki ekonomiczne i pozaekonomiczne działalność o charakterze tradycyjno- zwyczajowym Trudność mierzenia nakład...

Problematyka konsumpcji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Zachowania konsumentów Wykład 4 dr hab. Agata Małysa- Kaleta PROBLEMATYKA KONSUMPCJI Była traktowana marginesowo przez: szkołę ekonomii klasycznej kierunki przedklasyczne (Merkantylizm, Historycyzm, Fizjokratyzm) Ekonomię marksistows...

Proces wyborów konsumpcyjnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

Zachowania konsumentów Wykład 5 dr hab. Agata Małysa- Kaleta Proces wyborów konsumpcyjnych: 1. Czynniki wewnętrzne 2. Czynniki zewnętrzne 3. System informacji o rynku dóbr i usług. Informacje do konsumenta pochodzą z różnych źródeł i są przekazywane z pomocą różnych środków przekazu. Proces komu...

Prawidłowość w rozwoju ludzkich potrzeb - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Zachowania konsumentów Wykład 6 dr hab. Agata Małysa- Kaleta PRAWIDLOWOŚCI W ROZWOJU LUDZKICH POTRZEB Wyższe potrzeby są wyrazem rozwoju ewolucyjnego wyższe potrzeby pojawiają się później w rozwoju ontogenetycznym Im wyższa potrzeba tym ma mniejsze znaczenie dla biologicznego przetrwania zaspoko...

Typy deccyzji konsumenckich - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

Zachowania konsumentów Wykład 7 dr hab. Agata Małysa- Kaleta TYPY DECYZJI KONSUMENCKICH Decyzja- wybór spośród dostępnych możliwości. Podstawowe typy decyzji konsumenckich: Decyzje stereotypowe (zwyczajowe, zrutynizowane) np. zakup art. żywnościowych Decyzje prawdziwe (nowe) podejmowane są rzadz...

Kształtowanie cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Zachowania konsumentów Wykład 8 dr hab. Agata Małysa- Kaleta KSZTAŁTOWANIE CEN: Ceny wolne (kształtowane w wyniku swobodnego działania sił rynkowych, ceny urzędowe (ustalane bezpośrednio przez państwo, które uwzględnia ważny interes społeczny- ceny leków, usług lekarskich, czynsze, opłaty za energ...

Zachowania konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833

Zachowania konsumentów Wykład 9 dr hab. Agata Małysa- Kaleta Prawidłowości- Obiektywne, powtarzające się związki lub relacje stanów rzeczy i procesów zachodzących w rzeczywistości, zbadane i sformułowane przez badaczy i przyjęte przez grono specjalistów. Prawidłowości ekonomiczne Prawidłowości psy...