Zachowania konsumenckie

note /search

Analiza transakcyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1848

Teoria transakcyjna Według zasad psychologii transakcyjnej wszelkie części składowe jednostki „dokonujące transakcji z” lub „wchodzące w stosunek z” (np. z sytuacją, problemem, partnerem) można podzielić na trzy szerokie kategorie, powiązane ze sobą: kategoria rodzica (R), podobną do Freudowskiego...

Grupa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Grupa: definicje i charakterystyka Grupa to pewna liczba jednostek, wzajemnie od siebie zależnych, które należą do wspólnej zbiorowości. Grupę można zdefiniować jako pewną liczbę jednostek, które łączą się razem ze wspólnych powodów oraz dla osiągnięcia wspólnych celów i w ten sposób tworzą dynami...

Komunikacja niewerbalna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Gesty są wymowniejsze od słów. Gesty: głębokie zamyślenie - unikaj wywierania nacisku opuszczona głowa siedząc, opuszczona głowa oparta na pięści zasłonięte dłonią oczy otwartość (może być fałszywa) gest przyjacielski, dłoń na dłoni (nie ściśnięte) otwarte dłonie skierowane do mówcy to jak o...

Motywacja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Motywacja Termin „motywacja” oznacza przyczynę lub też powód, dla którego coś robimy lub w jakiś sposób się zachowujemy. Z upływem czasu pojęciu motywacji przypisywano coraz to nowe aspekty, czego rezultatem były różne interpretacje dotyczące rzeczywistej natury człowieka. Według teorii racjonalis...

Niepokój, frustracja, agresywność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Niepokój, frustracja i agresywność Niepokój Niepokój to uczucie lęku pojawiającego się przy braku jawnego zagrożenia; coś, co człowiek odczuwa jako rezultat działania wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych; niemiły nastrój, stres wywołany bolesnym uczuciem zbliżającego się niebezpieczeństwa, ...

Rola- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Rola Rolę można zdefiniować jako „pomost” łączący jednostkę z grupą. Poprzez swoje związki z innymi osoba może być poznana i poznać siebie w dających się przewidzieć wzorach zachowania, wynikających z ról społecznych, które reprezentuje. W ten sposób rola staje się integrującym elementem osobowości...

Funkcje pieniądza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1561

Funkcje pieniądza Sprawy pieniężne nie są skomplikowane. Zasady, na których opierają się transakcje finansowe, są dość proste, zamieszanie wprowadzają zwykle przyćmiewające je szczegóły. Świat pieniądza, podobnie jak wiele innych dziedzin, ukształtował niezrozumiałe najczęściej dla laika zwyczaje ...

Konsument - Grupy produktów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Istota procesu postępowania konsumenta na rynku. „postępowanie konsumentów to .. „ ogół działań związanych z uzyskiwaniem , użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.” „postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy z...

Zachowania konsumenta - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1771

Zachowania konsumenta z punktu widzenia marketingu oznaczają możliwośd prognozowania i zrozumienia kierunków popytu oraz upodobao do marek Zachowanie konsumenta obejmuje: Czynności psychiczne i fizyczne (zachowanie) • Łącznie z motywami i przyczynami • Jednostek i grup • Dotyczące orientacji, kup...

Mobbing- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

1. Co to jest mobbing? Mobbing pochodzi z angielskiego słowa mob, które może być rozumiane jako "tratowanie" lub "deptanie". Oznacza coraz częstsze zjawisko złośliwego traktowania pracowników przy użyciu dostępnych środków admi...