Zachowania konsumenta - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania konsumenta - charakterystyka - strona 1 Zachowania konsumenta - charakterystyka - strona 2 Zachowania konsumenta - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


Zachowania konsumenta z punktu widzenia marketingu oznaczają możliwośd prognozowania i zrozumienia kierunków popytu oraz upodobao do marek Zachowanie konsumenta obejmuje: Czynności psychiczne i fizyczne (zachowanie) • Łącznie z motywami i przyczynami • Jednostek i grup • Dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania, utrzymania i pozbywania się wyrobu (cykl konsumpcji) • Oraz produkcji gospodarstwa domowego (zrób to sam) • (Rzadkich) towarów i usług • Z sektora rynkowego, sektora publicznego oraz sektora gospodarstwa domowego • Pozwalające konsumentowi funkcjonowad oraz osiągnąd swoje cele i urzeczywistniad wartości • A dzięki temu osiągad zadowolenie i dobrobyt • Z uwzględnieniem skutków krótko-i długoterminowych • Oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych Dobra społecznie korzystne (merit goods) • Są o dobra przynoszące krótkofalowe szkody jednostce i długofalowe korzyści społeczeostwu. - Oszczędzanie ., ekologiczne opakowania, • Dobra społecznie niekorzystne (demerit goods) przynoszą krótkofalowe korzyści jednostce i długofalowe szkody społeczeostwu - Alkohol ., narkotyki., Dobra strategiczne • Są to dobra, które uruchamiają ciąg zakupów uzupełniających • Wiedza o zachowaniu się konsumenta ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania marketingiem. • Marketing interesuje szczególnie początkowy proces cyklu konsumpcji - orientacja, kupowanie oraz wybór marki, a ostatnio także usługi posprzedażne Zachowania konsumenckie • Obejmują wszystko to, co poprzedza, zachodzi w trakcie i następuje po nabyciu przez konsumenta dobra lub usługi • Każda reakcja (ogół reakcji) organizmu na bodźce płynące ze środowiska i ustosunkowanie się do tego środowiska Zachowania konsumenckie • Wg Szczepaoskiego: ogół czynności, działao i sposobów postępowania mających na celu zdobycie środków zaspokajania potrzeb i ogół sposobów obchodzenia się z tymi środkami

(…)

…. • Centralne miejsce zajmują w nich procesy związane z nabywaniem dobra czy usługi. Modele zachowao nabywców wg Kotlera Bodźce Inne bodźce Czarna skrzynka marketingowe odbiorcy Produkt Cena Dystrybucja Promocja Ekonomiczne Cechy Proces Techniczne nabywcy decyzyjny Polityczne nabywcy Kulturowe Reakcja nabywcy Wybór produktu Wybór marki Wybór sprzedawcy Czas zakupu Wielkość zakupu Zagadnienia podczas różnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz