Konsument - Grupy produktów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsument - Grupy produktów - strona 1 Konsument - Grupy produktów - strona 2

Fragment notatki:

Istota procesu postępowania konsumenta na rynku. „postępowanie konsumentów to .. „ ogół działań związanych z uzyskiwaniem , użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.”
„postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb.”
Mimo że segmentacja rynku pozwala zidentyfikować zróżnicowane preferencje nabywców to na potrzeby strategii marketingowych konieczne jest dokonanie analizy zachowania konsumentów na rynku.
Dzięki temu możliwe jest:
określenie motywów
rozpoznanie potrzeb
określenie stopnia świadomości oferowanej marki i jej atrybutów
określenie sposobu przebiegu rozpoznawania oferty sposobu poszukiwania informacji przez nabywców
Jak również:
określenie preferencji zakupów
częstości zakupów
rozpoznanie ocen po zakupie
Grupy produktów:
Produkty częstego zakupu
Produkty okresowego zakupu
Produkty epizodycznego zakupu
Model postępowania konsumenta:
1.Bodźce marketingowe:
Produkt
Cena
Promocja
Dystrybucja
2.Nie marketingowe
Ekonomiczne
Techniczne
Polityczne
Kulturowe, przynależność do klas społecznych czy subkultury
3.Cechy charakterystyczne kupującego
Kulturowe
Społeczne: status społeczny, rodzina, grupy odniesienia Osobiste (personalne): sytuacja ekonomiczna nabywcy, jego styl życia, osobowość, faza cyklu życia rodziny
Psychologiczne: przekonania, postawy, motywacje, wyznawane systemy wartości
4.Proces decyzyjny zakupu
Rozpoznanie problemu
Poszukiwanie informacji
Ocena wariantów
Decyzja zakupu
Postępowanie po zakupie
5.Decyzje zakupu
Wybór produktu
Wybór marki
Wybór dealera
Koordynacja zakupów w czasie
Wielkość zakupu
Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku:
Jako możliwość zakupu
Jako skłonność do zakupu
Ad.1 możliwości zakupu są bezpośrednim zewnętrznym zestawem realnych warunków ekonomicznych tworzącym realne ograniczenia decyzji konsumenckich (głównie poziom dochodów i cen)
Ad.2 jest związana z percepcją warunków ekonomicznych przez konsumenta. Percepcja jest zjawiskiem subiektywnym i prowadzi często do nieoczekiwanych zjawisk i reakcji konsumentów na rynku, które z ekonomicznego pkt. widzenia są postrzegane jako nieracjonalne:


(…)

… zintegrowani ze społeczeństwem. Dla producenta i sprzedawcy ważne jest zidentyfikowanie tych grup i wyłonienie liderów opinii.
Nabywcy instytucjonalni - kupujący na rynku dóbr zaopatrzeniowych.
Grupy nabywców to:
producenci
hurtownicy
detaliści
administracja państwowa
organizacje niedochodowe
Popyt zaopatrzeniowy:
jest pochodną popytu konsumpcyjnego
jest na ogół nieelastyczny (zmiana cen produktu nie wpływa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz