Psychografia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychografia -  wykład - strona 1 Psychografia -  wykład - strona 2 Psychografia -  wykład - strona 3

Fragment notatki:

Psychologia konsumenta dr Aleksandra Burgiel
Wykład 10
Psychografia
Coraz częściej zaczęto stosować tzw. psychografię (psychografikę), czyli psychologiczny portret konsumenta, oparty na pomiarze jego:
zachowań (np. częstotliwości robienia zakupów),
zainteresowań (np. ulubionych form rozrywki) opinii (np. w sprawach polityki, ruchów społecznych).
à Metoda ta służy określeniu stylu życia jednostki, który jest skutkiem i ekspozycją osobowości. Psychografia pomaga:
dogłębnie zrozumieć konsumenta, jego zachowania, oczekiwania oraz wartości, którymi się kieruje; wzbogacić obraz konsumenta o dodatkowy, psychologiczno - światopoglądowy wymiar;
przeprowadzić bardziej skuteczną segmentację rynku;
opracować koncepcję komunikacji i strategii marketingowej.
VALS - Values and Life Styles
Metoda VALS opiera się na założeniu, że ludzie manifestują własną osobowość poprzez konkretne zachowania. Ludzie o różnych osobowościach mogą przejawiać inne zachowania; mogą też zachowywać się podobnie z różnych powodów.
Pierwszy system VALS został opracowany przez A. Mitchella i miał wyjaśnić zmieniające się postawy konsumenckie i społeczne w USA w latach 70. W 1989 r. VALS został przeformułowany tak, aby lepiej przewidywać zachowania konsumenckie. Analizując ich preferencje i wybory z punktu widzenia psychologii, obecny system VALS2 pozwala prześledzić istniejące faktycznie związki pomiędzy osobowością i zachowaniami konsumentów.
VALS - 2
Segmentacja VALS dzieli konsumentów na osiem grup.
Głównymi wymiarami tej segmentacji są:
samoorientacja (wymiar poziomy) à mówi o tym, co kieruje zachowaniami człowieka, na co orientuje się dany konsument (zasady, status, działanie)
zasoby (wymiar pionowy) à obejmują zarówno środki finansowe, zasoby fizyczne, jak i energię do działania, wiek, wykształcenie, zdrowie, inteligencję, pewność siebie, itp.
Osobowość konsumentów i psychografia a pozycjonowanie marki
Skutecznym sposobem działania na rynku, opartym na wykorzystaniu wiedzy o osobowości konsumentów jest wykorzystanie w strategii marketingowej takiego wizerunku marki, który jest jak najbardziej zbliżony do osobowościowej charakterystyki konsumentów. Ford à marka niezależna, impulsywna, męska, pewna siebie à dla nabywców o takich właśnie cechach osobowości
Konieczne jest odkrycie osobowości marki à służą temu odpowiednie metody badań (ilościowe, jakościowe, testy projekcyjne). Dostosowanie osobowości marki do osobowości konsumentów realizowane jest w ramach odpowiedniego pozycjonowania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz