Kształtowanie cen - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie cen - wykład  - strona 1 Kształtowanie cen - wykład  - strona 2 Kształtowanie cen - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania konsumentów Wykład 8 dr hab. Agata Małysa- Kaleta KSZTAŁTOWANIE CEN:
Ceny wolne (kształtowane w wyniku swobodnego działania sił rynkowych,
ceny urzędowe (ustalane bezpośrednio przez państwo, które uwzględnia ważny interes społeczny- ceny leków, usług lekarskich, czynsze, opłaty za energię, ciepło, wodę, abonament TVP),
Ceny regulowane (ustalane przez producentów na podstawie zasad określonych przez organy państwowe- ceny biletów, opłaty pocztowe); Modyfikacja poziomu i struktury cen prze podatki pośrednie, tj. VAT i akcyzę. Nakładanie ceł i podatków importowych; ustalanie cen minimalnych (ceny skupu płodów rolnych) oraz maksymalnych (na artykuły ważne ze względów społecznych, tj. żywność, lekarstwa, opłaty mieszkaniowe.)
Oddziaływanie cen:
bieżący poziom
wzajemne relacje cen
oczekiwania inflacyjne (inflacja= proces wzrostu ogólnego poziomu cen)
Podaż- masa towarowa, celowo zestawiona i skompletowana oraz dostarczona na miejsce, gdzie pojawia się popyt po określonych cenach i określonym czasie. Aby towar stał się podażą powinien być udostępniony nabywcy. Towar który jest pozbawiony usług handlowych nie jest podażą. Podaż wpływa poprzez:
poziom i organizację zaopatrzenia (ilość i asortyment)
jakość oferty, walory użytkowo- techniczne
nowoczesność, dostępność itp.
Przy oddziaływaniu podaży na zachowania konsumentów wyróżniamy dwie sytuacje:
sytuacja I rynku producenta/sprzedawcy
II rynek nabywcy. W przypadku rynku sprzedawcy/ producenta pojawia się problem ze znalezieniem właściwego produktu. Uruchamia się aktywność nabywcy w poszukiwaniu produktu. W sytuacji rynku nabywcy to on dyktuje warunki wymiany a producent/sprzedawca chce nabywcę pozyskać. W sytuacji rynku nabywcy nie ma problemu ze znalezienie produktu, ale decyzja wyboru jest trudniejsza. Marketing nie ułatwia decyzji wyboru, ale podsuwa określone wybory, poprzez wywołanie określonych motywacji. Model zachowania nabywcy
Bodźce marketingowe
pozostałe bodźce (nie marketingowe)
cechy charakteryzujące nabywcę
proces decyzyjny
decyzje zakupu nabywcy. Model czynników wpływających na zachowania konsumenta
Kulturowe- kultura, subkultura, klasa społeczna,
Społeczne- grupa odniesienia, rodzina, role i status
Osobiste- wiek i etap cyklu życia, zawód, sytuacja ekonomiczna, styl życia, osobowość i ambicje życiowe.
Psychologiczne- motywacja, percepcja, proces uczenia się, przekonania i postawy.

(…)


poziom dochodu narodowego, tempo jego zmian, proporcje podziału, transformacja gospodarcza, poziom inflacji, przekształcenia własnościowe, integracja europejska.
Zachowania konsumenckie
Czynniki obiektywne
ekonomiczne
wewnętrzne
poziom i źródła dochodów
kredyty
oszczędności i zasoby gotówkowe
poziom konsumpcji naturalnej
wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałe
dotychczasowy poziom i struktura…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz