Konsumpcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsumpcja - wykład - strona 1 Konsumpcja - wykład - strona 2 Konsumpcja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania konsumentów Wykład 2 dr hab. Agata Małysa- Kaleta Konsumpcja
stymuluje działalność ludzi
wpływa na procesy rozwoju gospodarczego
1663 r.-- „consumiren: konsumowanie i spożywanie dóbr
1773 (Zedler) wyjaśnił znaczenie terminu: konsumpcja jedzenie, picie, ubieranie, mieszkanie; wszystko to, co jest potrzebne do życia.
Jean Baptiste Say (pocz. XIX w.) konsumpcja= niszczeni wartości, użyteczności= zaspokajanie potrzeb w wyniku zużycia lub zużywania dóbr i usług.
Konsumpcja realna nie wiąże się z nabywaniem produktów na rynku, ale odnosi się do procesu konsumpcji przebiegających wewnątrz gospodarstwa domowego.
Konsumpcja trwała nie zagraża środowisku i przyszłym pokoleniom, czyli jest racjonalna z punktu widzenia ogólnospołecznego, nie ogranicza zasobów, propaguje trendy ekologiczne itd.
Konsumpcja nietrwała wiąże się z tzw. konsumpcjonizmem, czyli nieusprawiedliwioną względami społecznymi konsumpcją, nieliczącą się z dobrem przyszłych pokoleń.
Funkcje konsumpcji:
O charakterze gospodarczym (reprodukcyjna: biologiczna, rozszerzona; motywacyjna)
O charakterze społeczno- kulturalnym- konsumpcja staje się instrumentem sterowania społeczeństwem „zarządzanie przez konsumpcję”
Efekty konsumpcji:
bezpośrednie (zaspokojenie potrzeby głodu) i pośrednie (skutki niezdrowego odżywiania)
pozytywne (redukcja sił) i negatywnym (skutki palenia tytoniu)
Konsument jest najważniejszy podmiotem ekonomicznym sfery spożycia. Jest to jednostka przejawiająca i zaspokajająca swoje potrzeby konsumpcyjne.
Konsument to użytkownik albo spożywca, który zaspokaja potrzeby konsumpcyjne i nie jest to związane z jego działalnością zawodową i gospodarczą. Nabywca- jednostka nabywająca dobra i usługi konsumpcyjne dla własnych potrzeb lub potrzeb innych osób. Jest reprezentantem konsumenta na rynku.
Klient to każdy podmiot potencjalnie zainteresowany kupnem danego produktu (osoba, instytucja, przedsiębiorstwo).
Zachowania konsumentów:
consum behavior, consumer behavior (Reynolds)
Element zachowań człowieka we wszystkich sferach aktywności
ZK każda decyzja dająca się obserwować reakcją na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań do środowiska
J.G. Mowen: „Zachowanie konsumenckie to nauka o jednostkach podejmujących decyzje o procesach zdobywania dóbr, usług, ich zdobywania, konsumowania i dysponowania.”
E. Kieżel: „Spójna całość czynności, działań, postępowania związanych z dokonywaniem wyborów w procesie zaspokajania potrzeb w określonych warunków społecznych, kulturowych i ekonomicznych.”


(…)

… i wprowadzenie strategii marketingowej.
Wywołanie pożądanego zachowania konsumentów na rynku. Philip Kotler: „Efektywność działań marketingowych firmy zależy od tego, na ile jest rozpoznany klient i jego zachowania na rynku”
Theodor Levitt: „Każda firma musi nauczyć się myśleć o sobie nie jako producencie i sprzedawcy produktów i usług, lecz jako nabywcy przychylności konsumentów.” …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz