Problematyka konsumpcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka konsumpcji - wykład - strona 1 Problematyka konsumpcji - wykład - strona 2 Problematyka konsumpcji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania konsumentów Wykład 4 dr hab. Agata Małysa- Kaleta PROBLEMATYKA KONSUMPCJI
Była traktowana marginesowo przez:
szkołę ekonomii klasycznej
kierunki przedklasyczne (Merkantylizm, Historycyzm, Fizjokratyzm)
Ekonomię marksistowską.
Koniec XX wieku= prymat konsumpcji:
Rozszerzenie pola badawczego ekonomii
rozszerzenie pojęcia dobra ekonomicznego
redefinicja gospodarstwa domowego (Gary Stanley Becker), Nowa ekonomia konsumenta.
Dobro ekonomiczne= to oprócz produktów materialnych także niematerialne rezultaty ludzkiej aktywności w sferze gospodarczej. MIKROEKONOMCZNE TEORIE KONSUMPCJI
Szkoła ekonomii klasycznej (XVIII/XIX w.):
A. Smith- Konsumpcja jako czynnik bogactwa i dobrobytu, rozwaga tak!!! Rozrzutność nie!!!
R. Ricardo- kluczowym celem działań człowieka jest osiąganie wysokich korzyści, poprawa warunków życia; potrzeb jako siła napędowa konsumpcji; konsumpcja jak siła napędowa gospodarki.
S. Sismondi- Pojęcie dobrobytu

(…)

…, poprawa warunków życia; potrzeb jako siła napędowa konsumpcji; konsumpcja jak siła napędowa gospodarki.
S. Sismondi- Pojęcie dobrobytu< zagadnienia równowagi między produkcją i konsumpcją; nadprodukcja ma charakter periodyczny i wywołuje kryzysy.
Ekonomia wulgarna (Połowa XIX w. ) Jean Baptiste Say, Thomas Maltus)- podziął ekonomi; teoria praw rynku; K= niszczenie warości; K= Konsumpcja reprodukcyjna i nieprodukcyjna: K= Konsumpcja indywidualna i publiczna.
Teoria Neoklasyczna (2 połowa XIX w):
szkoła austriacka/ psychologiczna (K. Menger).
Szkoła neoklasyczna (Jevons, Marshall)
Szkoła lozańska/ matematyczna (Walras, Pareto)
Jevons- podejmowanie decyzji przez gospodarstwo domowe jest kluczowym zagadnieniem ekonomii' zadowolenie i przykrość są przedmiotem rachunku ekonomicznego.
ROZWÓJ BADAŃ NAD ZACHOWANIAMI KONSUMENTÓW
Rozwój badań w Ameryce Północnej i w Europie- charakterystyka i porównania
Teoria użyteczności (70 lata XIX w., Menger, Walras), teoria użyteczności porządkowej (Fisher, Pareto)
Teoria preferencji (okres po 2 wojnie światowej)
Teoria Katony (lata 40., 50 XX wieku)
Badania w Europie ograniczały się tylko do kraju pochodzenia i miały charakter teorii czysto ekonomicznych (badania zachowań…
… subiektywnie pojmowaną użyteczność wykorzystuje obiektywnie występujące zjawisko substytucji dóbr.
4. Teoria Samuelsona- tzw. teoria ujawnionych preferencji. Uważa się, e obserwując postępowanie konsumenta można określić prawidłowości dotyczące struktury jego preferencji, postępowanie konsumenta odpowiada zasadom racjonalnego gospodarowania, tzn. że konsument dokonuje wyboru kierując się głownie poziomem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz