System polityczny RP - strona 9

Ewolucja prawa wyborczego w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

77. Ewolucja prawa wyborczego w Polsce w okresie translacji systemowej. Pojęcia „prawa wyborczego i systemu wyborczego” są nieodłącznymi elementami związanymi z funkcjonowaniem w demokratycznym państwie zasady przedstawicielstwa. Prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym to wszelkiego typu ustawy „...

Porozumienia ugrupowa prawicowych 1994-2000

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

53. Porozumienia ugrupowań prawicowych 94-2000 W 93 roku, wyniki wyborów były szokiem na prawej stronie sceny politycznej, była ona bardzo podzielona, a ordynacja na dodatek preferowała duże partie.(Z prawicowych ugrupowań do sejmu weszła...

Tryb powoływania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

27. Tryb powoływania Rady Ministrów(RM). 1 Procedura zasadnicza (art. 154 ust.1,2) Etap prezydencki Desygnacja Prezesa RM przez Prezydenta, Wyjątek : w przypadku uchwalenia przez Sejm wotum nieufności wobec rządu, wybory nowego premiera ...

Urząd wojewódzki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

63) Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki to aparat pomocniczy wojewody. Składa się z wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych. Kierownikiem urzędu wojewódzkiego jest wojewoda, który może tworzyć zamiejscowe komórki organizacyjne - delegatury. Organizację urzędu wojewódzkiego określa statut u...

Ustalanie wyników wyborów do Sejmu w okręgu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

39. Ustalanie wyników wyborów do sejmu w okręgu. Po skończeniu głosowania wszystkie obwodowe komisje wyborcze wysyłają do OKW protokoły zawierające następujące dane: - liczbę wyborców uprawnionych do głosowania - liczbę wydanych kart do...

Wybory do rady gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Ogólne: Wybory do rady gminy są: Powszechne, Równe, Bezpośrednie, Odbywają się w głosowaniu tajnym Można głosować tylko osobiście. Można głosować tylko jeden raz. Prawo wyborcze: Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze mają: Obywatele polscy, Najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2079

„Źródło prawa” jest pojęciem wieloznacznym. Z jednej strony można je rozumieć jako czynniki wpływające na treść prawa (np. wolę narodu czy prawodawcy); z drugiej - różne formy przekazu norm prawnych, ustanowionych bądź uznanych (np. dokumenty, teksty czy inne przedmioty będące nośnikami tych inform...

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2464

Tabela porównania obu konstytucji Zagadnienie Postanowienia konstytucji marcowej (1921) Postanowienia konstytucji kwietniowej (1935)   Ustrój państwa  Konstytucja uchwalona w marcu 1921 roku określiła ustrój państwa jako rzeczpospolitą (republika). Źródłem władzy w państwie był Naród, sprawu...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Podstawy prawne działania Związku Kynologicznego w Polsce Związek Kynologiczny w Polsce  -  Zarząd Główny Dz.U. 01.79.855 - USTAWA - z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity) PRAWO O STOWARZYSZENIACH W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepis...

Prawo o zgromadzeniach - ustawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Dz.U.1990.51.297   1999.05.25 zm. Dz.U.1999.41.412 2000.02.23 zm. Dz.U.2000.12.136 2001.05.31 zm. Dz.U.2001.46.499 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  1. Każdy może kor...