Porozumienia ugrupowa prawicowych 1994-2000

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienia ugrupowa prawicowych 1994-2000 - strona 1 Porozumienia ugrupowa prawicowych 1994-2000 - strona 2 Porozumienia ugrupowa prawicowych 1994-2000 - strona 3

Fragment notatki:

53. Porozumienia ugrupowań prawicowych 94-2000 W 93 roku, wyniki wyborów były szokiem na prawej stronie sceny politycznej, była ona bardzo podzielona, a ordynacja na dodatek preferowała duże partie.(Z prawicowych ugrupowań do sejmu weszła tylko KPN i BBwReform).Startowało ponad 40 komitetów wyborczych w tym 3 koalicje SLD, KW-Ojczyzna i Zjednoczenie Polskie-Porozumienie Centrum, jednak ani ZP-PC nie weszło do Sejmu ani KW-Oj. Dla bloków wyborczych prób zaporowy wynosił 8%. KW Ojczyzna to było głównie ZCHN i to był błąd taktyczny, bo prawdopodobnie jako samodzielna partia przekroczyłaby 5% próg wyborczy. Prawicowi liderzy uznali, że winą za porażkę należy obarczyć ordynację w zw. z czym nie podjęli żadnych większych działań reorganizacyjnych przed wyborami samorządowymi. Okazało się, że wybory samorządowe (94)także (choć już nie tak wyraźnie) wygrała lewica. Zaczęto się denerwować, bo zbliżały się wybory prezydenckie(95). A prawica nie za bardzo miała, kogo wystawić. Wałęsa nie chciał się zdecydować. Kilka z ugrupowań prawicowych podjęły próby wysuwania wspólnego kandydata na prezydenta a były to:
Przymierze dla Polski (PdP) - polska partia polityczna, której przewodniczącym jest Gabriel Janowski. P rzymierze dla Polski (PdP) skupiało następujące ugrupowania: Koalicje Konserwatywna K.M.Ujazdowskiego, Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich, Porozumienie Ludowe G. Janowskiego, Ruch dla Rzeczpospolitej R. Szeremietiewa oraz ZChN.
Porozumienie 11 Listopada (P11L) , w którego skład wchodziły: Partia Chrzescijańskich Demokratów (P. Laczkowski), Partia Konserwatywna (A. Hall), Stronnictwo Ludowo-Chrzescijanskie (A. Balazs), Stronnictwo Narodowo-demokratyczne (J. Zamoyski) i UPR J. Korwina-Mikke. Oba sojusze powstaly przed wyborami samorzadowymi 1994 r.
Sekretariat Ugrupowan Centroprawicowych (SUC) , czyli Akcja Polska A. Macierewicza, Chrzescijansko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy T. Jackowskiego, Ruch Trzeciej Rzeczpospolitej (J. Parys), Stronnictwo Wiernosci Rzeczypospolitej (W. Ziembinski), Zjednoczenie Polskie (A. Anusz). Najgłośniejszym z owych bloków, był Konwent Świę tej Katarzyny . Jego nazwa wzięła się od miejsca spotkań liderów kilkunastu partii prawicowych oraz NSZZ "Solidarność" - warszawskiej parafii św. Katarzyny. W składzie Konwentu znalazlo sie wielu polityków, którzy pózniej stworzyli blok wyborczy AWS, zaś część z nich - spodziewając sie klęski wyborczej Akcji - LPR. Konwent Świętej Katarzyny - jedna z koalicji partii politycznych w III Rzeczypospolitej.Przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku zaistniała potrzeba wyłonienia wspólnego kandydata prawicy. Wyboru miał dokonać tzw. "Konwent Świętej Katarzyny" zorganizowany przez ks. Józefa Maja. Nazwa pochodzi od parafii św. Katarzyny gdzie obradował. Konwent wybrał (przynajmniej oficjalnie;p) Hannę Gronkiewicz-Waltz. Kontrkandydaci: Jan Olszewski i Leszek Moczulski uznali wybór za manipulowany. W pracach konwentu brał udział Marian Krzaklewski. Może i by się to udało gdyby nie próba wyłonienia kandydata z największymi szansami i urządzenie prawyborów ze swoistymi głosami ważonymi. Był kłopot z liczeniem głosów i w związku z brakiem porozumienia konwent się rozpadł i dane ugrupowania poszły do wyborów osobno. Tym czasem Wałęsa skłócony z dużą częścią prawicy przeszedł do 2 tury wyborów praktycznie bez ich poparcia i w czasie między I a II turą część z tych ugrupowań zawiązała „Komitet na rzecz reelekcji” Lecha Wałęsy. Mimo ich późnego, ale jednak poparcia Lech W. wybory prezyde ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz