Wykład - Ruchy narodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ruchy narodowe - strona 1 Wykład - Ruchy narodowe - strona 2 Wykład - Ruchy narodowe - strona 3

Fragment notatki:

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Partia utworzona w 1989 r. w wyniku połączenia kilkunastu środowisk i grup politycznych (m.in. Klub Polit. "Ład" i "Wolność", Klub Polit. "Wolność i Solidarność", organizacja "Myśl Internowana", Stowarzyszenie Kat. Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych") wywodzących się z nurtu narodowego, chrześcijańsko-demokratycznego i konserwatywnego. W latach 1991-93 w składzie koalicji rządowych (rządy Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej). Do wyborów 1997 r. przystąpiło w ramach Akcji Wyborczej Solidarność. Program Opowiada się za demokratyczno-parlamentarnym ustrojem państwa, wdrożeniem w praktykę społecznej nauki Kościoła katolickiego, dekomunizacją administracji państwowej i lustracją urzędników państwowych, reprywatyzacją i przystąpieniem Polski do struktur europejskich. Odwołuje się do katolickich zasad moralności (rodzina - podstawa wspólnoty narodowej) i idei solidaryzmu narodowego. Władze Funkcję prezesa pełnili: Wiesław Chrzanowski (do 1994), Ryszard Czarnecki (1994-96), Marian Piłka. Zarząd Główny: Stanisław Zając - Prezes Jerzy Kropiwnicki - Wiceprezes Jacek Kurski - Wiceprezes Jacek Szczot - Wiceprezes Zbigniew Wawak - Sekretarz Generalny Wojciech Hausner - Skarbnik Ryszard Wawryniewicz - Rzecznik Prasowy Ruch Katolicko-Narodowy Partia polityczna zmierzająca - zgodnie ze swym programem - do odrodzenia życia narodowego i zapewnienia Państwu Polskiemu niepodległego bytu. Gromadzi w swoich szeregach ludzi wywodzących się z katolickiej i patriotycznej tradycji narodowej. Przeciwnik wejścia Polski do Unii Europejskiej. W wyborach 2001 występuje pod hasłem: Aby Polska Polską była. Program wyborczy Program: 1/ w sferze politycznej: * wprowadzenie ordynacji wyborczej opartej na systemie większościowym gwarantującym obywatelom kontrolę parlamentarzystów; * ograniczenia do połowy obecnego stanu administracji centralnej i samorządowej, ukarania urzędników i polityków winnych nadużyć finansowych i prawnych; * utworzenie odrębnego ministerstwa do spraw Polonii; 2/ w mediach publicznych i wychowaniu: * powierzenie mediów ludziom uczciwym, działającym na rzecz polskiego interesu narodowego; * weryfikacja programów nauczania i eliminacja podręczników propagujących treści antypolskie i kłamstwa historyczne; 3/ w obszarze praworządności i bezpieczeństwa: * usunięcie skompromitowanych i skorumpowanych sędziów, prokuratorów, policjantów; * jasne podporządkowanie policji władzy cywilnej; * zaostrzenie kar wobec przestępców; * ukarania winnych grabieży majątku narodowego i odebrania nieuczciwie zdobytej własności; 4/ w służbie zdrowia: * podniesienia wydatków na służbę zdrowia i likwidacji nadużyć Kas Chorych; 5/ w sferze gospodarczej: * likwidacja bezrobocia; * ochrona i wsparcie polskiej produkcji przemysłowej i rolnej, * obniżenie podatków dla przedsiębiorstw rodzinnych;

(…)

… rządowych i przekazać ich majątek i zasoby finansowe organom władzy publicznej. b) Stopniowo zlikwidować fundusze celowe, w pierwszym rzędzie: Państwowy Fundusz Kombatantów, Fundusz Alimentacyjny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszystkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki tych funduszy powinny trafić tam, gdzie jest ich miejsce - czyli do budżetu państwa…
… kadencja W ławach ROP-PC zasiadało w ostatniej kadencji czterech posłów: Ludwik Dorn Jarosław Kaczyński Jan Olszewski Wojciech Włodarczyk
Historia Platforma Obywatelska, PO, organizacja nie będąca partią polityczną, powstała 19 stycznia 2001r. z inicjatywy Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego (marszałek Sejmu, były poseł AWS) i Donalda Tuska (wicemarszałek Senatu, były poseł UW). Wg inicjatorów stanowi odpowiedź na skostniałe struktury AWS i UW. Pierwszym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej został Maciej Płażyński. PO skupia ludzi środka sceny politycznej w większości wywodzących się z nurtu solidarnościowego. Opowiada się państwem liberalnym z elementami konserwatyzmu. Promuje wolność gospodarczą, dążenie do konkurencji i do rozwoju gospodarczego kraju. Chce wprowadzić podatek liniowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz