System polityczny RP - strona 8

Administarcja niezespolona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Pyt. 64 Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej. Mianem organów administracji niezespolonej określa się terenowe organy administracji rządowej bezpośrednio podporządkowane właściwemu ministrowi oraz kierowników państwowych osób prawnych i kierowników innych państwowych jednostek orga...

Ewolucja prawa wyborczego w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

77. Ewolucja prawa wyborczego w Polsce w okresie translacji systemowej. Pojęcia „prawa wyborczego i systemu wyborczego” są nieodłącznymi elementami związanymi z funkcjonowaniem w demokratycznym państwie zasady przedstawicielstwa. Prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym to wszelkiego typu ustawy...

Stowarzyszenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

76. Rodzaje stowarzyszeń (warto zajrzeć też do pytania nr 75) Stowarzyszenia rejestrowe Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, może zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarno...

Organy państwa w okresie Sejmu ustawodawczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

5. System naczelnych organów państwa w okresie Sejmu ustawodawczego. Od 44 do 52 był to okres prowizorium ustrojowego. Rozwiązania ustrojowe miały charakter tymczasowy, poszukiwano nowego modelu ustrojowego państwa. Dzielił się on na dwa okresy 1) Okres KRN 2) Okres Samorządu Ustawodawczego Ogól...

Zasady wyborów do Senatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Pytanie 42. ZASADY WYBORU SENATORÓW Zasady wyboru senatorów zawarte są w rozdziale czwartym Konstytucji RP z 02.04.1997 roku, a także w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu ( ustawa z dnia 12.04.2001 r.). Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybranym do ...

Zasady wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

41) Zasady wyboru Prezydenta RP. Sposób powoływania Prezydenta przeszedł w Polsce znamienną ewolucję. W Konstytucji marcowej wybierało go Zgromadzenie Narodowe. W konstytucji kwietniowej kandydata na Prezydenta wskazywało Zgromadzen...

Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Pytanie 45 Zasady wyboru rad powiatów sejmików województw Wybory do rad powiatów. I.   Wybory do rad powiatów, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i wojewódzkich komisarzy wyborczych, przeprowadzają:    1)  powiatowe komi...

Zmiany konstytucji w latach 1989-1992

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

16. Zmiany Konstytucji w latach 89-92. W wyniku sześciu nowelizacji konstytucji z 52 roku (do 17 X 92-ustanowienie Małej Konstytucji) zostały ukształtowane nowe mechanizmy sprawowania władzy w państwie. Największe znaczenie miały nowele z 7 kwietnia 89,29 grudnia 89 i 27 września 90.Kontytuowały ...

Zmiany w prawie konstytucyjnym- tranzycja ustrojowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1435

79. Zmiany w prawie konstytucyjnym w okresie tranzycji ustrojowej W wyniku sześciu nowelizacji Konstytucji z 22 lipca 1952r., przeprowadzonych w latach 1989-1992 (do uchwalenia tzw. Małej Konstytucji 17 X 1992r.), zostały ukształtowane nowe zasa...

Analiza wyborów do parlamentu w 2005

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

46. Analiza wyników ostatnich wyborów do parlamentu. Wybory do sejmu : PiS 155 mandatów 26.99% głosów PO 133 mandaty 24.14% głosów Samoobrona 56 mandatów 11.41% głosów SLD 55 mandatów 11.31% głosów LPR 34 mandaty 7.97% głosów PSL 25 mandatów 6.96% głosów Mniejszość Niemiecka 2 mandaty 0.29% g...