System polityczny RP - strona 7

Wybory do rad powiatów i sejmików województw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

45. Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw. Przepisy ogólne Wybory do rad powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Prawa wyborcze Czynne prawo wyborcze do danej rady ma, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ...

Zasady ustroju politycznego RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

30. Zasady ustroju politycznego RP. Skrzydło wymienia 13 zasad republikańskiej formy rządu demokratycznego państwa prawnego autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi wolności i praw człowieka i obywatela su...

Zmiany dokonywane w Konstytucji PRL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

13. Zmiany dokonywane w Konstytucji PRL. 1954r. Gminy przekształcono w gromady 13 grudnia 1957r. konstytucjonalizacja NIKu- powrót do koncepcji NIKu z taką pozycją ustrojową jak wcześniej 1960r. zmieniono normę przedstawicielską z 1 posła/ 60 tys. obywateli na stałą liczbę 460 posłów luty 1976r....

Elity w Polsce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2723

Tytuł notatki to "Elity w Polsce". Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: elity w Polsce, ich miejsce i rola w społeczeństwie, elity władzy w państwie postsocjalistycznym, elity władzy współczesnej Polski, kształtowanie się elit po II wojnie światowej, inteligencja polska, ...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

©Kancelaria Sejmu    s. 1/35  2007-04-16  Dz.U. 1993  Nr  7 poz. 34            USTAWA  z dnia 29 grudnia 1992 r.    o radiofonii i telewizji      Rozdział 1  Przepisy ogólne    Art. 1.  1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:  1) dostarczanie informacji;  2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki;  3...

Władza wykonawcza w systemie politycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 133
Wyświetleń: 686

WYKŁAD 1 0 ( 13 .01.2010) WŁADZA WYKONAWCZA W systemie politycznym RP Nie jest powiedziane, że lider partii musi być premierem. Wybór rządu wskazuje, jaki mamy polityczny układ sił. Skrócenie kadencji sejmu jest rzadkością (2 razy się zdarzyło). Natomiast skrócenie kadencji rządu jest powszechne. 3...

System polityczny RP

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Izabela Rycerska
 • System polityczny RP
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3563

SYSTEM POLITYCZNY RP- dr Rycerska SYSTEM POLITYCZNY: 1) Instytucjonalnie- to całokształt instytucji prawnych i politycznych, relacje między nimi to zasady działania i reguły na podstawie działają, to normy prawne regulujące te zasady, A)polityczne: Sejm, Senat, Partie polityczne, B)prawne: Sąd  Wojs...

Wykład - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Rząd Premiera Leszka Millera  - od 19 października 2001 Prezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej Leszek Miller Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów Marek Belka Wiceprezes Rady Ministró...

Wykład - Ruchy narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Partia utworzona w 1989 r. w wyniku połączenia kilkunastu środowisk i grup politycznych (m.in. Klub Polit. "Ład" i "Wolność", Klub Polit. "Wolność i Solidarność", organizacja "Myśl Internowana", Stowarzyszenie Kat. Młodzież...

Zmiany dokonywane w Konstytucji PRL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

13. Zmiany dokonywane w Konstytucji PRL. 1954r. Gminy przekształcono w gromady 13 grudnia 1957r. konstytucjonalizacja NIKu- powrót do koncepcji NIKu z taką pozycją ustrojową jak wcześniej 1960r. zmieniono normę przedstawicielską z 1 posła/ 60 tys. obywateli na stałą liczbę 460 posłów luty 1976...