Wybory do rad powiatów i sejmików województw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory do rad powiatów i sejmików województw  - strona 1 Wybory do rad powiatów i sejmików województw  - strona 2 Wybory do rad powiatów i sejmików województw  - strona 3

Fragment notatki:

45. Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw. Przepisy ogólne Wybory do rad powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Prawa wyborcze Czynne prawo wyborcze do danej rady ma, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Prawo wybierania do rady gminy ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania tej gminy oraz który, został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów. Nie mają prawa wybierania osoby: - pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym ; - pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu ; -ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym . Prawa wybierania nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają prawa wybieralności osoby: -karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; -wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. Organy wyborcze Państwowa Komisja Wyborcza powołana na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisarze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepisami prawa. Wybory przeprowadzają: - terytorialne (wojewódzkie, powiatowe i gminne) komisje wyborcze; -obwodowe komisje wyborcze. Zarządzanie wyborów Wybory do rad zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad. Obwody głosowania Głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

(…)

… wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Spis wyborców
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego wpisu.
Przebieg głosowania
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej "lokalem wyborczym", między godziną 6 a 20, bez przerwy.
Komitety Wyborcze
Komitety wyborcze mogą być tworzone przez:
-partie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz