wybory do rady gminy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wybory do rady gminy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

wybory do rady gminy/rady miejskiej
Mają charakter 5 przymiotnikowy: powszechne, równe, bezpośrednie, w głosowaniu tajnym, 5 przymiotnik zależy od wielkości gminy - granicą tą jest 20 tys mieszkańców, gmina mająca do 20 tys. Mieszkańców wybory mają charakter większościowy, a w gminach powyżej 20 tys. Są wybory proporcjonalne
Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) - ma każdy obywatel Polski, jak również obywatel UE, który nie ma obywatelstwa polskiego pod warunkiem że najpóźniej w dniu głosowania kończy taki obywatel 18 lat oraz trzeba stale zamieszkiwać na obszarze gminy w której rady gminy ma być dokonywany przez takiego obywatela Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) - te same warunki jak powyżej
Kandydat do Rady gminy nie może jednocześnie kandydować do innego organu stanowiącego innej jednostki samorządu terytorialnego.
Wybory do rady gminy zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji. Data tych wyborów niekoniecznie musi się w tym czasie mieścić - ma przypadać w ciągu 60 dni po upływie kadencji.
Zarządzenie wyborów/wybranie daty następuje w drodze rozporządzenia, które wydaje prezes rady ministrów. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje komitetom wyborczym. Mogą być one tworzone przez podmioty trojakiego rodzaju: 1. partie polityczne i koalicje tych partii 2. Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne 3. Komitety wyborcze wyborców (co najmniej 5 osób mające czynne prawo wyborcze)
Komitety wyborcze prowadzą kampanię wyborczą. Prowadzenie na zasadach wyłączności - tylko komitety wyborcze mogą prowadzić kampanię. Gdy kandydatów jest mniej niż miejsc do obsadzenia - wyborów nie ma, a kandydaci zarejestrowani do wyborów wchodzą z automatu do rady gminy. Do bezpośredniego przeprowadzania wyborów powołuje się gminne komisje wyborcze i komisje obwodowe.
Sposób ustalania kto został wybrany zależy od liczby mieszkańców gminy. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców głosuje się jak w wyborach do senatu - wybory większościowe. Znaków x można zaznaczyć maksymalnie tyle ilu jest radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców głosuje się tak jak w wyborach do sejmu. W pierwszej kolejności należy wybrać listę kandydatów i następnie z tej listy stawiamy x przy nazwisku jednego z kandydatów którego preferujemy. W gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców o wyborze rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców najpierw dokonuje się rozdziału mandatów między listy kandydatów proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na poszczególne listy. Mamy tutaj prób wyborczy 5%. Można wnieść protest przeciwko ważności wyborów. Może dotyczyć zarówno wyborów patrząc na nie całościowo jak też może dotyczyć tylko jakiegoś określonego radnego. Protest wnosi się do właściwego sądu powszechnego okręgowego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz