Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach wójta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach wójta - strona 1

Fragment notatki:

Czynne prawo wyborcze w wyborach wójta. 32.Bierne prawo wyborcze w wyborach wójta. 28. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach wójta
Czynne prawo wyborcze jest uregulowane w sposób odsyłający do przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, a mianowicie korzysta z niego każdy kto posiada prawo wybierania do rady tej gminy.
Z biernego prawa wyborczego korzystają natomiast obywatele polscy posiadający prawo wybierania do rady gminy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 25 rok życia.
Kandydat nie musi jednak być mieszkańcem gminy, na obszarze której zamierza kandydować. Kandydować można wyłącznie w jednej gminie.
Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że funkcje podstawowego organu wykonawczego reprezentującego m.in. korporację samorządową może pełnić też osoba spoza tej korporacji. Bowiem reprezentantem gminy w stosunkach wewnętrznych jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, W mojej ocenie jest to postanowienie, które w oczywisty sposób kłóci się z koncepcją samorządu w znaczeniu prawnym.
Tam wymaga się , aby obsada podstawowych organów samorządowych reprezentujących daną korporację wyłoniła się z danej korporacji. W tym przypadku winni to być mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego.
Wybory wójtów odbywają się łącznie z innymi wyborami samorządowymi, czyli do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Procedura wyborcza może jednak w przypadku wyborów wójta trwać zdecydowanie dłużej, bowiem w dużej części gmin, na co wskazują doświadczenia ostatnich wyborów, wybór wójta wymaga przeprowadzenia 2 tur głosowania.
33.Zgłaszanie i rejestracja kandydatów. 29. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów. Ustawa przyznaje prawo zgłaszania kandydatów na wójta :
1 partiom politycznym i koalicjom partii politycznych
2.stowarzyszeniom i organizacjom społecznym, 3.a także wyborcom
Prawo zgłoszenia kandydata ma komitet wyborczy, który zrejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.
W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu. Z regulacji wynika, że niezbędnym dla wystąpienia w wyborach jest posiadanie odpowiedniego zaplecza politycznego. Wybory wójtów jak i sami kandydaci są więc ściśle powiązani z komitetami wyborczymi (najczęściej tworzonymi przez partie polityczne ) zgłaszającymi kandydatów na radnych.
Kandydaci na wójta zgłaszani są do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów. do godziny 24.00
Inaczej przedstawia się system wyborczy w przypadku wyborów przedterminowych, w których wybierany jest jedynie wójt gminy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz