Samorzadowa ordynacja wyborcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorzadowa ordynacja wyborcza - strona 1 Samorzadowa ordynacja wyborcza - strona 2 Samorzadowa ordynacja wyborcza - strona 3

Fragment notatki:


Wybory do dzielnic Krakowa  Podstawa prawna Ordynacja Wyborcza do Rad Dzielnic  (Załącznik Nr 3 do Statutów Dzielnic I – XVIII)   Wybory do rad dzielnic przebiegają w formule  większościowej . Każda dzielnica została podzielona na  tyle okręgów, ilu radnych jej przysługuje, i tym samym  w okręgu, wybierany był tylko jeden radny. Zostanie nim  osoba, która otrzymała najwięcej głosów  Odbyły się 9 stycznia 2011 r.  Rywalizowano o 372 mandaty (po 21 miejsc w każdej  dzielnicy z wyjątkiem Łagiewnik-Borku Fałęckiego, gdzie  czeka 15 mandatów)   Zarejestrowano 1221 kandydatów. Wśród nich 381  kobiet. Najstarszy kandydat miał 80 lat, najmłodsi -18 lat Samorządowa ordynacja  wyborcza Prezentacje  studenckie  13 marca 2012 r. Prezentacje  Czynne i bierne prawo wyborcze (wybory do  rad gminy, powiatu do sejmiku, wybór wójta,  burmistrza, prezydenta miasta)  Komitety wyborcze (tworzenie, obowiązki)  Komisje wyborcze (rodzaje skład, sposoby  powoływania członków, zadania, czy można  zarobić na wyborach?)  Samorządowa kampania wyborcza (przebieg,  finansowanie, przykłady) Wybory do rad gmin, powiatów  i sejmików województw   Podstawa prawna Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r.  Cechy: powszechne, równe, bezpośrednie  i tajne   Prawo wyborcze:   prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)  prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)  Rejestr wyborców a spis wyborców  Część A  Część B Czynne prawo wyborcze w wyborach  samorządowych (wg  art. 10 Kodeksu wyborczego) w wyborach do organów stanowiących jednostek  samorządu terytorialnego: a) rady gminy - obywatel polski oraz obywatel Unii  Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale  zamieszkuje na obszarze tej gminy, b) rady powiatu i sejmiku województwa - obywatel polski,  który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz  stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego  powiatu i województwa; 4) w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca prawo  wybierania do rady tej gminy. Bierne prawo wyborcze w wyborach  samorządowych (wg  art. 11 Kodeksu wyborczego)  w wyborach do organów stanowiących  jednostek samorządu terytorialnego - osoba  mająca prawo wybierania tych organów;  w wyborach wójta - obywatel polski mający  prawo wybierania w tych wyborach, który  najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat,  z tym że kandydat nie musi stale  zamieszkiwać na obszarze gminy, w której  kandyduje. REJESTR WYBORCÓW*) wg  stanu na dzień 30.09.2011 r. (sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

(…)

… mieszkańców zamieszkujących
obszar działania danej rady
Zarządzenie wojewody publikowane jest na
4 miesiące przed upływem kadencji rady
Art. 418. § 1. W każdym okręgu
wyborczym tworzonym dla wyboru rady w
gminie niebędącej miastem na prawach
powiatu wybiera się
1 radnego.
Dla wyboru rady w mieście na prawach
powiatu tworzy się okręgi wyborcze, w
których wybiera się
od 5 do 10 radnych.
Obwody głosowania…
… dla wyboru rady w powiatu tworzy się okręgi wyborcze, w
gminie niebędącej miastem na prawach których wybiera się
powiatu wybiera się od 5 do 10 radnych.
1 radnego.
Obwody głosowania
– tworzone decyzją rady gminy
 Stały obwód głosowania –  Odrębny obwód
obejmuje od 500- 3000 głosowania – w szpitalu,
mieszkańców zakładzie pomocy
społecznej, zakładzie
kannym i areszcie
śledczym, jeżeli w dniu
 Informacje…
… stanu na dzień 30.09.2011 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Źródło: PKW, www.pkw.gov.pl
Zarządzanie wyborów UWAGA w 2010 r.Wybory do rad: zarządzano się nie później niż
na 30 dni przed upływem kadencji rady
Dzień wolny od pracy, przypadający do
w ciągu 60 dni od upływu kadencji rady
Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia
Wybory
21.11.2010
Zarządzenie terminu wyborów Koniec kadencji
12.11.2010
do 12.10.2010
czas
Ostateczny termin wyborów
12.01.2011
Wybory przedterminowe, w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny
Zarządzanie wyborów samorządowych
UWAGA od 2011 r.


Wybory do rad: zarządza się nie wcześniej niż
na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące
przed upływem kadencji rad
Datę wyborów wyznacza się na ostatni dzień
wolny od pracy poprzedzający…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz