Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw - strona 1 Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw - strona 2 Zasady wyboru rad powiatów i sejmików województw - strona 3

Fragment notatki:

Pytanie 45
Zasady wyboru rad powiatów sejmików województw Wybory do rad powiatów. I.   Wybory do rad powiatów, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i wojewódzkich komisarzy wyborczych, przeprowadzają:    1)  powiatowe komisje wyborcze.
  2)  obwodowe komisje wyborcze. II 1. W razie zarządzenia wyborów do rad powiatów na ten sam dzień , na który zarządzono wybory do rad gmin, głosowanie przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do rad gmin, na podstawie tych samych spisów wyborców. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obwodowa komisja wyborcza sporządza oddzielnie protokoły głosowania w obwodach dla wyborów do rady gminy i dla wyborów do rady powiatu, przekazując je odpowiednio gminnej i powiatowej komisji wyborczej. Lic zba radnych. System wyborczy III.  W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie dwudziestu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po pięciu na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców , ale nie więcej niż 60 radnych. IV.  1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych . 2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. V.  1. O wyborze radnego powiatu rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególne listy kandydatów. Podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na kandydatów danej listy. 2. W podziale mandatów, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą listy kandydatów ty ch komitetów wyborczych, na których listy oddano w skali powiatu co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. Okręgi wyborcze VI.  W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina. Jest możliwe połączenie gmin by stworzyć 1 okręg wyborczy, gdy liczba radnych z jednej gminy byłaby mniejsza niż 3 . Możliwe jest też podzielenie gminy na więcej okręgów w przypadku, gdy liczba radnych przypadających na gminę będzie większa niż 10 . W przypadku łączenia gmin by stworzyć 1 okręg wyborczy lub podzielenia gminy na mniejsze okręgi, potrzebna jest zgoda zainteresowanych rad gmin, przy czym należy przy tym uwzględnić podział danej gminy na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin. VII.  1. Podział na okręgi wyborcze, ust ala, na wniosek starosty, rada powiatu według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców powiatu przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem następujących zasad:

(…)

… nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. W przypadku, gdy liczba mandatów jest mniejsza, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
2. Podział na okręgi wyborcze jest stały. Uchwałę rady powiatu w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje…
… na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano większą liczbę głosów.
4). Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów.
5). Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub więcej kandydatów z danej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz