Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach samorządowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach samorządowych - strona 1 Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach samorządowych - strona 2 Wykład - zasady prawa wyborczego w wyborach samorządowych - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA WYBORCZEGO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Obowiązującym prawem jest ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z 16 lipca 1998r (nowelizowana 12.09.2001). Zasady prawa wyborczego:
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne
Głosuje się osobiście, tylko raz
Czynne prawo wyborcze powyżej 18 lat, wymagane jest stałe zamieszkanie w obszarze działania danej rady
Można kandydować tylko do jednej rady (np. tylko do powiatowej)
Wybory przeprowadza PKW oraz wojewódzkie, powiatowe, gminne i obwodowe komisje wyborcze
Datę wyborów samorządowych wyznacza premier po konsultacji z PKW
Liczbę radnych wybieranych do rad w danym województwie ustala (odrębnie dla każdej rady) wojewoda po porozumieniu z woj. komisarzem wyborczym (reprezentuje on PKW w danym województwie). Liczba radnych zależy od ilości mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady.
Ustala się obwody na terenie wojew. (od 500 do 3 tyś. mieszkańców), obwody są stałe. Tworzy się także zamknięte obwody np. w więzieniach, szpitalach itp.
Finansowanie kampanii: obowiązują zasady takie jak przy wyborach prezydenckich (źródła własne, trzeba złożyć oświadczenie o wydanych funduszach, istnieje także limit wpłaty przez jedną osobę fizyczną itp.)
Komitety i kandydaci otrzymują bezpłatny czas antenowy w regionalnych oddziałach TV i radia publicznego (15 godzin w TV i 29 godzin w radiu). Podział czasu antenowego jest proporcjonalny do liczby list kandydatów w okręgach. Jeżeli komitet wyborczy zarejestrował lity swoich kandydatów w ponad połowie okręgów to dostaje dodatkowo czas antenowy w ogólnopolskiej TV i radiu publicznym (tez 15 i 20 godzin). Ponad to kandydaci mogą się reklamować w stacjach komercyjnych, a ceny za ich spoty wyborcze nie mogą być wyższe niż opłaty za normalne reklamy.
Pozostałe wymogi co do kampanii itp. Są takie same jak te obowiązujące w prawie wyborczym prezydenckim.
Zasady prawa wyborczego do Rad Gmin:
Wybory przeprowadzają gminne i obwodowe komisje wyborcze
Wybory są bezpośrednie, wyborca posiada jeden głos
W gminach poniżej 20 tyś mieszkańców wybory są większościowe, wybiera się od 1 do 5 radnych W gminach powyżej 20 tyś mieszkańców wybory są proporcjonalne (obowiązuje metoda d`Hondta), wybiera się od 8 do 12 radnych. W miastach na prawach powiatu obowiązuje dodatkowo 5% próg wyborczy dla listy kandydatów.
Na wsiach okręgiem jest sołectwo, w miastach są to dzielnice lub osiedla. Podział na okręgi wyborcze jest stały, ustala go na wniosek wójta (burmistrz, prezydenta miasta) rada gminy. On też ustala liczbę radnych


(…)

…. Podział na okręgi wyborcze jest stały, ustala go na wniosek wójta (burmistrz, prezydenta miasta) rada gminy. On też ustala liczbę radnych
Prawo zgłaszania kandydatów posiadają:
partie polityczne
stowarzyszenia i organizacje społeczne
wyborcy
partie i stowarzyszenia & organizacje mogą tworzyć koalicje wyborcze (wspólne listy)
kandydatów zgłasza się w formie list kandydatów (nawet jeden kandydat musi być zgłoszony w formie listy wyborczej) . komitet wyborczy musi mieć min 5 członków
lista kandydatów:
w gminie do 20 tyś może być tylko tyle nazwisk na liście ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu
w gminie powyżej 20 tyś lista nie może mieć mniej niż 5 nazwisk, ale ilość nazwisk nie może być większa niż 2 krotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu
by zgłosić listę trzeba podać nazwę i adres…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz