System polityczny RP - strona 6

Marketing polityczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

II ROK - Marketing Polityczny - Dr M. Piechocki - Marketing Polityczny - Dr M. Piechocki marcin.piechocki@amu.edu.pl Egzamin 28.03.2010 r. godz. 12:00 Marketing gospodarczy - 41 rok. W latach 60 żadna organizacja nie może uniknąć mar...

Rzecznik Praw Obywatelskich - pozycja ustrojowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1848

Pozycja ustrojowa RPO w Polsce jest specyficzna. Jest on organem konstytucyjnym o samodzielnym charakterze. Biorąc za podstawę trójpodział władz, stwierdzić trzeba, że Rzecznik nie mieści się w żadnej z nich. Przedmiotem jego zainteresowań jest zasadniczo funkcjonowanie władzy wykonawczej, podejmuj...

Sądy administracyjne w Polsce w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

73. Sądy administracyjne w Polsce Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi...

Sejmik województwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

58. Sejmik województwa Jest to organ stanowiący i kontrolny województwa . Kadencja sejmiku wynosi 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich, 30 w województwach do 2mln mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. Odwołanie sejmiku przed upływ...

System polityczny - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

1. SYSTEM POLITYCZNY System polityczny - jest jednym z trzech systemów obok społecznego i ekonomicznego. Jest konsekwencją systemu ekonomicznego ( system ekonomiczny- podział i dystrybucja środków produkcji). Polega na prawnym usankcjonowaniu panowania ekonomicznego Są 3 sfery panowania : - ekono...

Trybunał Stanu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

Art. 199 K. 1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowa...

Trybunał Stanu - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Art. 199 K. 1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm (bezwzględna większośc) spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifik...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

3 . Typ i forma państwa Typy państwa Platon - timokracja(rządy odważnych), oligarchia, tyrania Arystoteles - dobre-monarchia, arystokracja i politea; złe tyrania, oligarchia, demokracja Św. Augustyn - państwo boże, państwo ziemskie Karol Monteskiusz - kryterium natury rządu i zasada rządu: repub...

Władza wykonawcza w systemie organów państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

35. Wiejsce władzy wykonawczej w systemie organów państwowych w Polsce ( Skrzydło 189-193) Określając system organów państwowych Konstytucja RP przyjmuje za punkt wyjścia trójpodział władzy i zarazem wyróżnienie trzech zasadniczych funkcji państowa, ajkimi są: stanowienie prawa wykonywanie prawa...

Wojewoda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

Wojewoda jako terenowy organ administracji rządowej Kto to jest? Przedstawiciel Rady Ministrów na obszarze województwa (art.152 Konstytucji) Organ administracji rządowej Organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego Reprezentant Skarbu Państwa Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady M...