Władza wykonawcza w systemie organów państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza wykonawcza w systemie organów państwa - strona 1 Władza wykonawcza w systemie organów państwa - strona 2

Fragment notatki:

35. Wiejsce władzy wykonawczej w systemie organów państwowych w Polsce ( Skrzydło 189-193)
Określając system organów państwowych Konstytucja RP przyjmuje za punkt wyjścia trójpodział władzy i zarazem wyróżnienie trzech zasadniczych funkcji państowa, ajkimi są:
stanowienie prawa
wykonywanie prawa
rostrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości jak i kontrola przestrzegania prawa)
Realizacja wymienionych funkcji wymaga odpowiednich form organizacyjnych i właściwych im metod działania . W konsekwencji w oparciu o postanowienia Konstytucji można wyodrębnić cztery grupy organów państwowych . Obejmują one:
organy ustawodawcze organy wykonawcze sądy i trybunały
organy kontroli państwowej i ochrony prawa Warunkiem pozwalającym na wyodręnieni e tych czterech grup są:
zasady ich organizacji
tryb funkcjonowania
struktura wewnętrzna
charakter stosunków występujący między tymi organami
Wymienione grupy organów obejmują organy państwowe które można określić jako samoistne to te działające w imieniu państwa, realizujące jego zadania i funkcję a ich podstawy prawne istnienia mają źródło w Konstytucji. Dysponują one kompetencjami o charakterze władczym. Ich przeciwieństwem są organy niesamoistne , funkjonują wewnątrz organów samoistnych, działają w ich imieniu i spełniają zadania pomocnicze, stąd pozbawione są kompetencji władczych. Byt ich opiera się zazwyczaj nie o Konstytucję ale o akty w rodzaju rwegulaminu wewnętrznego organu samoistnego.
Wymienione grupy organów państwowych razem wzięte tworzą system organów państwa. Stanowią one określoną całość, gdyż ich działania odbywają się nie w izolacji lecz w ścisłym powiązaniu. Tylko w ten sposób mogą one realizować funkcje i zadania państwa.
Określając system organów państwa Konstytucja reguluje : - zasady organizacji, funkcjonowania, stosunki wzajemne występujące między tymi organami
Ustalając: katalog organów uznawanych za podstawowe (tych których byt ustala Konstytucja)
Ustawa zasadnicza reguluje także:
sposoby tworzenia organów (wybór, powoływanie, mianowanie)
określa ich hierarchię (zasady nadrzędności lub podporządkowania czy niezależności)
formy kontroli sposoby pociągnięcia do odpowiedzialności
wyznaczając zakres ich działań w warunkach stanów nadzwyczajnych.
Organy ustawodawcze - pyt 34 Organy wykonawcze Istotą działań administracji jest realizacja zadań o charakterze wykonawczym, związanych z zarządzaniem państwa tak na szczeblu centralnym, jak też na określonych odcinkach w ramach podziału terytorialnego państwa (np.:wojewoda). Jest to działalność oparta na aktach ustawowych pochodzących od organów władzy ustawodawczej, zmierzająca do organizacji życia publicznego, jak też do zabezpieczenia wolności i praw jednostek.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz