Trybunał Stanu - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Stanu - opracowanie  - strona 1 Trybunał Stanu - opracowanie  - strona 2 Trybunał Stanu - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Art. 199 K. 1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm (bezwzględna większośc) spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.
Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.
2). Przewodniczącym TS jest I Prezes Sądu Najwyższego. 3). Członkowie TS w sprawowaniu funkcji sędziego TS są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przewodniczącym TS jest z urzędu I Prezes Sądu Najwyższego.
Cały skład TS jest wybierany przez Sejm na pierwszym posiedzeniu spoza grana posłów i senatorów na okres jego kadencji, z tym że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału.
W przypadku skrócenia kadencji Sejmu, jednoczesnemu skróceniu ulega kadencja TS.
Funkcja członka TS ma charakter honorowy, a więc jest sprawowana nieodpłatnie.
Osoby wchodzące w skład TS są w sprawowaniu funkcji sędziowskich niezawisłe i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Członkom TS przysługuje też immunitet i nietykalność.
Członkowie TS wykonują równocześnie pracę zawodową w innym miejscu i w tym charakterze nie przysługują im bezpośrednie gwarancje niezawisłości.
Zadaniem TS jest orzekanie , czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa, ale również w niektórych sytuacjach TS działa jako sąd karny.
Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem - odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą m.in.: Prezydent RP, członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej - polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno - karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej).
Art. 198 K.: 1). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą Prezydent RP, Prezes RM oraz członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, a także osoby, którym Prezes RM powierzy kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
2). Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.
3). Rodzaje kar orzekanych przez TS określa ustawa.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest rozbudowany:
Prezydent - odpowiada za delikt konstytucyjny, jak i za pospolite przestępstwo;
Prezes RM oraz członkowie RM - odpowiadają za delikt konstytucyjny i za pospolite przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem;


(…)

… przestępstwo.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:
zgłoszenie wstępnego wniosku,
postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
postawienie w stan oskarżenia,
rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji
rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.
Procedura ta jest inna w stosunku…
… przepisów Konstyt. lub ustawy, które zostały naruszone.
Wniosek prawidłowo zgłoszony jest kierowany przez Marszałka Sejmu do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - w postępowaniu przed komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.
Przewodniczący daje możliwość osobie postawionej w stan oskarż4enia, złożenie…
… w składzie 5-cio osobowym, a w II instancji w składzie 7-mio osobowym, wyłączeni są oczywiście sędziowie orzekający w I instancji.
Przyjęto zasadę ustalania składów przez losowanie.
Rozprawa ma charakter jawny, chyba że wzgląd na bezpieczeństwo Państwa lub ochronę tajemnicy państwowej wymaga uchylenia jawności.
Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony i wszystkie wynikające z tego prawa gwarancje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz