Zasady wyboru Prezydenta RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 1 Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 2 Zasady wyboru Prezydenta RP - strona 3

Fragment notatki:

41) Zasady wyboru Prezydenta RP. Sposób powoływania Prezydenta przeszedł w Polsce znamienną ewolucję. W Konstytucji marcowej wybierało go Zgromadzenie Narodowe. W konstytucji kwietniowej kandydata na Prezydenta wskazywało Zgromadzeni Elektorów, a jeśli swego kandydata wskazał też ustępujący Prezydent, głosowanie powszechne rozstrzygało, który z nich obejmie urząd. Na gruncie rozwiązań konstytucyjnych z 1947 r. Prezydenta wybierał Sejm Ustawodawczy. Gdy przywrócono instytucje Prezydenta w 1989 r., jego wybór powierzono Zgromadzeniu Narodowemu. Od 1990 r. obowiązują wybory powszechne.
Problematyka wyboru Prezydenta uregulowana jest w art. 127 Konstytucji oraz w ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP.
Prezydent jest wybierany przez Naród, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich , w głosowaniu tajnym. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym glosowaniu. W takim przypadku datę ponownego glosowania odracza się o dalszych 14 dni. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który w ponownym glosowaniu otrzymał więcej głosów.
Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływam kadencji urzędującego Prezydenta RP oraz wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji. Natomiast w razie opróżnienia urzędu prezydenta Marszałek Sejmu zarządza wybory nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu i wyznacza datę wyboru na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Marszałek zarządza wybory w drodze postanowienia.
Nowelizacja ordynacji z 27 kwietnia 2000 r. przewiduje ponownego zarządzenia wyborów, jeżeli w wyborach w ponownym głosowaniu miałoby ono być przeprowadzone tylko na jednego kandydata albo jeśli zabrakłoby w ogóle kandydatów w sytuacjach przewidzianych w art. 127 Konstytucji. Wówczas marszałek Sejmu zarządza wybory nie później niż w czternastym dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw stosownej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
Zgłoszenia kandydata na prezydenta do Państwowej Komisji Wyborczej w celu rejestracji dokonuje „Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP”, utworzony przez obywateli polskich mających prawo wybierania do Sejmu w liczbie co najmniej 15. Komitet ten przejmuje na siebie także zadanie prowadzenia kampanii wyborczej. Komitet, po zebraniu co najmniej 1000 podpisów wyborców popierających kandydata, jest przez pełnomocnika Komitetu zgłaszany Państwowej komisji Wyborczej do rejestracji. Komitet nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.


(…)

… fałszywego oświadczenia, kandydat uznany jest na okres 10 lat za osobę nie posiadającą kwalifikacji do zajmowania urzędu Prezydenta RP. Zostaje skreślony z listy wyborczej przez PKW.
Ważność wybory Prezydenta RP stwierdza Sąd Najwyższy ( do 1995 r. Zgromadzenie Narodowe)
W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały stwierdzającej nieważność wyboru Prezydenta przeprowadza się nowe wybory na zasadach…
… zgodę składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie dotyczące ujawnienia pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 (oświadczenie podlega tzw. lustracji przed Sądem Lustracyjnym, który stwierdza zgodność oświadczenia z prawdą; ujawnienie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa nie jest negatywna przesłanką wyłączającą kandydowanie w wyborach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz