System polityczny RP - strona 10

Ustawa o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Ustawa o związkach zawodowych Dziennik Ustaw Rok 20 01 Nr 79 poz. 854. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 240, poz. 2407 ).   Ostatnie zmiany zaznacz...

Ustawa Prawo Prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

©Kancelaria Sejmu    s. 1/16  2007-06-13               USTAWA  z dnia 26 stycznia 1984 r.    Prawo prasowe      Rozdział 1  Przepisy ogólne    Art. 1.  Prasa, zgodnie z Konstytucją 

Ustawa o fundacjach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

USTAWA  z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach. *     (jednolity tekst)  Art. 1.  Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami  Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak:  ochrona zdrowia, rozwój gospodark...

Władza ustawodawcza - Sejm i Senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1911

WYKŁAD 9 (6.01.2010) WŁADZA USTAWODAWCZA - Sejm i Senat w systemie politycznym RP Zasada trójpodziału władzy wg Monteskiusza: władza ustawodawcza władza wykonawcza władza sądownicza. Parlament ja ko instytucja przedstawicielska: realizuje władzę ustawodawczą; sprawuje rząd przedstawicielski, rep...

System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1211

System polityczny RP Wykład 1 - 07.10.2009 System - zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniających określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w konkretnym celu; sprzężenia (relacje) między elementami systemu tworzą jego strukturę - pojęcie systemu jest stosowane praktyczn...

Prawa i wolności obywatelskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Wykład 2 - 28.10.2009 Prawa i wolności obywatelskie -rodzaj praw podmiotowych przysługujących jednostce i upoważniających do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Podstawowe różnice między prawem a wolnością: - powstanie prawa obywatelskiego wiąże się z u...

Uprawnienia społeczeństwa w kreowaniu polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

Wykład 3 - 04.11.2009 Uprawnienia społeczeństwa w kreowaniu polityki -wybory i systemy wyborcze w III RP Cechy wyborów w systemie demokratycznym: Rywalizacyjność - o głosy tej samej grupy wyborców starają się co najmniej 2 podmioty Cykliczność - termin przeprowadzania wyborów jest określony prawe...

Wybory parlamentarne - czerwiec 1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211

WYKŁAD 4 (18.11.2009) WYBORY PARLAMENTARNE - CZERWIEC 1989 07.04.1989 r.- uchwalenie ordynacji wyborczej 13.04.1989 r.- uchwalenie kalendarza wyborczego 04.06.1989 r.- pierwsza tura wyborów parlamentarnych 18.06.1989 r.- druga tura wyborów parlamentarnych Ordynacja wyborcza do Sejmu: W wyborach do...

Wybory prezydenckie 1990 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

WYKŁAD 6 (2.12 .2009) Wybory prezydenckie 1990 r. „Wojna na górze": Terminem tym określano konflikt personalny między środowiskami skupionymi wokół Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. Konflikt ten na przełomie roku 1989 i 1990 podzielił dawny obóz „Solidarności" na zwolenników Wałęsy i...

Demokracja bezpośrednia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 7 (9.12 .2009) Demokracja bezpośrednia: TYPOLOGIA: Zgromadzenie mieszkańców - wszystkich pełnoletnich osób danej wspólnoty. Referenda - głosowanie ludności w określonej sprawie. Definicja prawna: „forma ustrojowa zapewniającą bezpośrednie decydowanie wyborców w drodze głosowania o różnych s...