System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej - strona 1 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej - strona 2

Fragment notatki:

System polityczny RP Wykład 1 - 07.10.2009
System - zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniających określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w konkretnym celu; sprzężenia (relacje) między elementami systemu tworzą jego strukturę
- pojęcie systemu jest stosowane praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki i praktyki; odnosi się do zjawisk, obiektów i procesów występujących w naturze, jak i tworzonych przez ludzi
- system społeczny - oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie, czy też w danej grupie ludzkiej
Polityka Formalno - prawnie -działalność instytucji państwa
Behawioralnie -władza, wpływ, konflikty społeczne
Funkcjonalnie -funkcja systemu społecznego, zapewniająca jego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktu, wytwarzanie decyzji regulujących w autorytatywny sposób rozdział dóbr, artykulację interesów, ich agregację i selekcję, socjalizacje i komunikację
Racjonalnie -podejmowanie decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władzę z udziałem podmiotów
Postbehawioralnie -rozwiązywanie problemów społecznych, wynikających z deficytu dóbr i powodujących deprywatyzację jednostek i grup społecznych (polityka jest swoistą służbą społeczną, dążącą do zmniejszania czy też usuwania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi)
System Polityczny INSTYTUCJONALNIE -instytucje, za pośrednictwem których podejmowane są decyzje polityczne
RACJONALNIE -zależności powstające w procesie walki o władzę
FUNKCJONALNIE -struktura integrująca wspólnotę polityczną
CYBERNETYCZNIE -alokacja dóbr i ciężarów oraz wymuszanie akceptacji tego podziału
Jako STRUKTURA obejmuje trzy elementy: wspólnotę polityczną, reżim polityczny, instytucje polityczne.
tu:
formy wpływu społecznego na przebieg procesów politycznych (demokratyczność SP)
struktura i funkcjonowanie instytucji politycznych (efektywność SP)
wybory w III RP (praktyka SP)
System polityczny po 1945r.: Oficjalnie działające ugrupowania polityczne: PSL, PPR, PPS, SP, SL, SD
Przekształcenie polityczne: powstanie PZPR (1948), ZSL (1949), SD (1950); kształtowanie się władz państwowych: KRN i TRJN; referendum ludowe (1946); wybory do Sejmu Ustawodawczego (1947); Mała Konstytucja; Ustawa o Terenowych Organach Jednolitej Władzy Państwowej w 1950; Konstytucja z 1952
System polityczny PRL: Nowelizacja konstytucji PRL: 1954, 1957, 1960, 1961, 1963, 1971, 1972, 1973, 1976, 1980, 1982, 1987.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz