Psychologia polityczna - strona 2

note /search

Psychologia polityczna a zmiana systemowa w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Zmiana systemowa w Polsce z  perspektywy psychologii politycznej Zmiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80-tych i 90- tych zaowocowały zainteresowaniem psychologicznymi mechanizmami i efektami  przemian systemowych Transformacja systemowa (społeczna, polityczna, ekono...

Zachowania wyborcze - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449

Zachowania wyborcze Według  modelu  socjalno-strukturalnego głównym  motywem  głosowania  jest  poczucie  przynaleŜności do pewnej wspólnoty społecznej – etnicznej, religijnej, zawodowej, klasy  społecznej.  W  ujęciu  socjologicznym...

Zaangażowanie w polityke

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Zaanga owanie w politykę Udział w  polityce  jest  nie  uwarunkowany  nie  tylko  indywidualnie.  Ma  tak e  swój  szerszy kontekst: systemowy, historyczny i społeczny. Formy  i  nasilenie aktywności  

Marketingowe myślenie o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Marketingowe myślenie o  polityce Marketing jako proces odnosi się do wymiany, w której z jednej strony mamy sprzedawcę produktu  lub  usługi,  a  z  drugiej  - konsumenta.  Celem  strategii  marketingowych,  opracowywanych  zgodnie  z  marketingiem  mix,  jest  urzeczywistnianie  tej  wymiany  w...

Myślenie polityczne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1036

MYŚLENIE POLITYCZNE Terminu ,,myślenie  polityczne" uŜywa  się w  celu  opisania  tych  procesów  myślowych,  które dotyczą sfery przedmiotów i zjawisk politycznych. Myślenie polityczne  rządzi  się  takimi  samymi  ogólnymi  pr...

Reklama a postawy i zachowania polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

Media i reklama a postawy i  zachowania polityczne Wielka  siła  oddziaływania  dzięki  szybkości  informacji,  zasięgowi i  łatwemu  dostępowi. Kształtują obraz świata, kreują style Ŝycia, wzorce, wartości, normy kulturowe.  NajwaŜniejsza jest telewizja (słowo i obraz).  Dla wielu osób media (te...

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4319

Schwartz, egalitaryzm, hierarchiczność oraz osobowość antydemokratyczna. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: koncepcja orientacji na dominację społeczną, 3 główne zasady sprawiedliwego podziału dóbr, sposoby przywracania sprawiedliwości, kryteria sprawiedliwości i niesprawiedliwoś...

Psychologia polityki wyklady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4536

...Metody badawcze to; wywiady, sondaże, m. eksperymentalne, symulacje komputerowe, Teorie; analiza procesu tworzenia i zawartości przekonań jednostek i grup ( schematy heurystyki, skrypty poznawcze) teoria symbolicznych ideologii. Rozwój psychologii polityki w Polsce po 89; stałą się potrzeb...

Ekstremizm polityczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3451

Prowadząca to dr Agnieszka Turska-Kawa, ćwiczenia odbywały się na UŚ (Uniwersytet Śląski) w Katowicach. Notatka liczy 11 stron, z jej treści dowiecie się więcej o takich pojęciach, jak: ekstremizm prawicowy i lewicowy, ekstremizm latentny, charakter autorytarny, teoria dogmatyczności, analizy makro...

Psychologia polityki - wykłady - Aktorzy polityczni

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5306

PSYCHOLOGIA POLITYKI - WYKŁADY Wprowadzenie do psychologii polityki. Czym zajmuje się psychologia polityki? Podstawowe pojęcia psychologii polityki. Znaczenie psychologii polityki dla zrozumienia mechanizmów zachodzących w obszarze a...