Psychologia polityki - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia polityki - wykłady - strona 1 Psychologia polityki - wykłady - strona 2 Psychologia polityki - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Schwartz, egalitaryzm, hierarchiczność oraz osobowość antydemokratyczna. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: koncepcja orientacji na dominację społeczną, 3 główne zasady sprawiedliwego podziału dóbr, sposoby przywracania sprawiedliwości, kryteria sprawiedliwości i niesprawiedliwości, legitymizacja systemu demokratycznego - kapitalizmu, ideologia prawicowa i lewicowa, autorytaryzm, dogmatyzm, teoria systemów przekonań oraz teoria dogmatyzmu.

zagadnienia
10 marca 2011
13:44
TEST
Dyżury: p.225
pon, wt - 12-13
 
Psychologia polityki jako nauka
Rola polityki w życiu człowieka
Podstawowe wymiary mentalności polit.
Osobowość - autorytarna, dogmatyczna (t. osobowości) Teodor Adorno
Błędy i zagadnienia - myślenie dogmatyczne
Postawy polityczne
Aktywność polit., formy, bierność polit.
Preferencje polit.
Bierność polit.
Psychol. aspekty marketingu
Ekstremizm polit.
Kolektywne zachowania potrzeb polit.
Transformacja jako sytuacja kryzysowa
Demokracja
Konflikty polit.
Nacjonalizm, patriotyzm
Stereotyp, uprzedzenie a relacje mnd.
Psychopatologia polit.
 
 
Skarżyńska, "Podstawy psychologii polit."
Skarżyńska, "Człowiek a polityka"
D.Szars, L.Huddy, R.Jervis, "Psychologia polityczna" UJ, Kraków 2006, Rozdz. 1,3,4,6,10,12,14,15,16,18,19  
 
wstęp
3 wykłady:
22.02.2011
01.03.2011
08.03.2011
6 marca 2011
20:01
 
PRZEDMIOT BADAŃ PSYCHOLOGII POLITYCZNEJ (LUB POLITYKI)
 
psychologia polityczna - dział psychologii, jako pewnej dziedziny humanistyki
 
PSYCHE (DUSZA)
LOGOS (NAUKA)
 
psychologia=nauka o duszy
 
bada procesy psychiczne i zachowania człowieka (psychologia polityki odnosi to wszystko do sfery politycznej):
PROCESY POZNAWCZE - jak siebie i rzeczywistość oceniamy, jak przebiegają procesy pamięci, czym jest uwaga, myślenie, sądzenie (heurystyka - wydawanie sądów), jak przebiega podejmowanie decyzji
PROCESY EMOCJONALNE - ocena jest emocją bardzo złożoną np. żeby ocenić egzamin trzeba mieć wiedzę
PROCESY MOTYWACYJNE - potrzeby, dążenie jako wyznacznik naszych potrzeb
ZACHOWANIA CZŁOWIEKA
werbalne
niewerbalne
ludzie na ogół nie lubią polityki - mało akceptowana dziedzina wśród ludzi
reagują żywo i emocjonalnie na decyzje polityków z drugiej strony np. emerytury; nastrój, który trwa w dłuższym okresie - kontekst makrospołeczny
 
SOCJALIZACJA
kształtowanie osobowości (1-6 lat, moment b. ważny dla tworzenia naszych przekonań) - w sposób nieświadomy ale trwały
wtedy normatywne przekonania o świecie, co jest właściwe a co nie, jak być powinno - schematy
bieżące interesy: własne, grupowe, narodowe - przesłanka do emocji, ocen, poz. bierności/aktywności polit.
 
PRZESŁANKI POLIT: Sartori:
polityka jako wojna (gra o sumie zerowej)
polityka jako gra integracyjna (negocjacje, w wyniku których wszyscy coś zyskują
 
PODSTAWY POLIT. POSTAW:
przekonania o naturze człowieka (z socjalizacji)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz